Pers mededelingen

Symptomatische personen en terugkerende reizigers kunnen vanaf 1 november '21 ook terecht in de apotheek voor een COVID-19 sneltest

​Gepubliceerd op 29 oktober 2021

​***** Om het persbericht in P​DF-formaat te kunnen downloaden, klik HIER *****

  • De Belgische apotheken staan vanaf 1 november '21 ook ter beschikking om sneltesten af te nemen van 'symptomatische' mensen. Dat zijn personen die maximaal 5 dagen symptomen vertonen die kunnen wijzen op een corona-besmetting zoals gedefinieerd door Sciensano, en ouder zijn dan 6 jaar. Voor symptomatische burgers is de snelle antigeentest in de apotheek gratis, want deze dienst wordt net als in testcentra of artsenpraktijken immers volledig terugbetaald door het RIZIV.

  • Ook reizigers die terugkeren uit een land of regio met een hoog infectierisico, kunnen zich vanaf 1 november '21 laten testen in de apotheek. Ook voor terugkerende reizigers zal deze snelle antigeentest in de apotheek gratis zijn, want terugbetaald door het RIZIV.

  • Deze beslissingen van 20 oktober jl. door het Interministerieel Comité (IMC), waarbij vanaf 1 november '21 de apothekers extra worden ingeschakeld in het testbeleid, zijn bedoeld om de huidige testcapaciteit in België te ondersteunen.

Sedert 12 juli '21 hebben 2.542 apothekers in België reeds meer dan 470.000 niet-terugbetaalde sneltesten uitgevoerd bij 'asymptomatische' burgers (= personen die op het eerste zicht geen symptomen hebben) in het kader van evenementen, vertrek op reis enz. (cijfers 26 oktober '21). Bij een negatieve test bekomt de burger hierbij een COVID-certificaat. Deze apotheken hebben intussen ruime ervaring met de testprocedure.

Sneltesten geven binnen de 15 à 30 minuten resultaat, waardoor de persoon en zijn gezinsleden niet in quarantaine moeten in afwachting van het resultaat. Door een sneltest wordt werkafwezigheid geminimaliseerd en worden kinderen ook niet onnodig van de schoolbanken gehouden," aldus APB-voorzitter Koen Straetmans.

Pilootproject in de apotheek

In april 2021 werd in 8 Brusselse apotheken een pilootproject opgestart, waarbij deze apothekers sneltesten uitvoeren bij symptomatische patiënten.

Sinds september '21 werd een uitbreiding voorzien met een testproject in een beperkt aantal geselecteerde apotheken verspreid over gans België. Door de regionale overheden werden bijkomende lokale noden in bepaalde zones (wijken en gemeenten) gedetecteerd. De deelnemende 328 apothekers in België, die reeds sneltesten uitvoeren voor reizigers/ evenementbezoekers én die gelegen zijn in deze gedetecteerde zones, nemen sneltesten van symptomatische burgers in de apotheek af.

Op basis van de resultaten van dit pilootproject is vastgesteld dat apotheken meer en andere burgers bereiken die vandaag niet bereikt worden via de andere zorgkanalen. Door hun nabijheid, laagdrempeligheid en vertrouwensrelatie met hun patiënten, kunnen apothekers inspelen op deze nood, en hen indien nodig doorverwijzen naar gepaste sociale of medische begeleiding en eventuele vaccinatie.

Testen van symptomatische personen

Door de IMC beslissing van 20 oktober jl. mogen alle apothekers in België met de nodige opleiding vanaf 1 november '21 ook van symptomatische burgers een sneltest afnemen. Het aanbieden van de dienst wordt duidelijk geafficheerd in de apotheek. Een lijst van alle apotheken die in ons land snelle antigeentests uitvoeren, zal vanaf 1 november beschikbaar zijn via de thuispagina van apotheek.be, de website voor het grote publiek die de bevolking al goed kent dankzij de zoekmachine voor de apotheken met wachtdienst. De apotheken zijn vrij om deze dienst al dan niet aan te bieden en op welk moment. Zo nodig zullen ze ook kunnen doorverwijzen naar andere collega-apothekers. Burgers die zich willen laten testen maken best op voorhand een afspraak met hun apotheker.

Sciensano had reeds enkele weken terug haar richtlijnen aangepast voor het testbeleid voor symptomatische personen, waardoor momenteel een sneltest de voorkeur geniet boven een PCR test voor personen met max. 5 dagen symptomen. Het is dan ook logisch dat het IMC heeft beslist dat van zoveel mogelijk symptomatische personen ook een sneltest kan worden afgenomen door de apothekers, die over het hele land verspreid liggen en toegankelijk zijn voor alle burgers. Dit om een correct beeld over de pandemie te behouden en tijdig te kunnen ingrijpen wanneer nodig. Deze terugbetaalde testen voor symptomatische personen zullen eveneens aanleiding kunnen geven tot een COVID-certificaat.

Testen van terugkerende reizigers

Daarnaast zullen de apothekers vanaf 1 november '21 ook terugkerende reizigers in het bezit van CTPC-code mogen testen uit een land of regio met een hoog infectierisico. Ook voor terugkerende reizigers zal deze snelle antigeentest in de apotheek gratis zijn, want terugbetaald door het RIZIV. Als het testresultaat negatief is, bekomt de terugkerende persoon ook een COVID-certificaat.

Zelfevaluatie

Wie ziek is of zich ziek voelt, zal binnenkort zijn symptomen kunnen ingeven op een online formulier. Een algoritme beslist dan of je wel of geen coronatest moet ondergaan. Wie wel een test nodig heeft, krijgt dan een CTPC-code waarmee je terecht kan in een testcentrum, arts of apotheek. Je toont dan gewoon de code aan de apotheker. Uiteraard blijft de apotheker ook steeds een beschikbaar aanspreekpunt om je te adviseren.

Registratie

Het resultaat van de snelle antigeentest wordt rechtstreeks vanuit de apotheek verzonden naar de databank van Sciensano, zodat indien nodig contact tracing kan opgestart worden. De apotheker verwijst ook voor verdere opvolging of bijkomend advies door naar de arts.

De apotheker is tevens verantwoordelijk om te oordelen of de patiënt beantwoordt aan de criteria voor een terugbetaalde sneltest, of gebruik dient te maken van een niet-terugbetaalde test, of doorverwezen moet worden naar een arts of testcentrum, bijvoorbeeld als de patiënt langer dan 5 dagen COVID-19 symptomen heeft.

“We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de belangrijke rol die we kunnen spelen in de strijd tegen de pandemie, en daarom zijn we trots en tevreden," besluit Koen Straetmans, “dat we die nieuwe dienst kunnen aanbieden aan terugkerende reizigers en symptomatische personen die kwetsbaar zijn door de gezondheidscrisis. Want de apothekers hebben reeds in de afgelopen maanden bewezen dat zij op een kwalitatieve manier tests kunnen aanbieden."

​Meer info: Contacteer Luc De Seranno, Nederlandstalige woordvoerder - 0477.38.23.37 – Luc.DeSeranno@apb.be   • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer