Pers mededelingen

Vanaf 1 oktober '21 kan iedereen het griepvaccin afhalen bij de apotheker

Gepubliceerd op 29/09/2021

***** Klik H​IER om het persbericht in PDF formaat te kunnen downloaden *****

Sensibiliseringscampagne rond griepvaccinatie start op 15 oktober

​Brussel, 29 september 2021 - Voor het komende griepseizoen '21-'22 heeft ons land 3,78 miljoen griepvaccins voorzien, of maar liefst 840.000 meer dan vorig seizoen. Er wordt dus geen tekort aan griepvaccins verwacht en bijgevolg is er dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, geen gefaseerde vaccinatiecampagne.

Vanaf 1 oktober '21 kan iedereen direct bij de publieke officina-apotheker een griepvaccin afhalen zonder artsenvoorschrift. Burgers die behoren tot één van de risicogroepen, zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad en het RIZIV, krijgen het vaccin bovendien grotendeels terugbetaald.

Vanaf 15 oktober start de eigenlijke periode om je door de arts te laten vaccineren tegen de griep. Op die dag start ook de sensibiliseringscampagne van de overheid en de apothekersverenigingen naar de bevolking.

Het verlagen van de drempel om een griepvaccin te verkrijgen, is zeker ook een bijdrage om een groter publiek te bereiken en aldus om de vaccinatiegraad, zeker binnen de risicopopulatie, te verhogen. “De sterk lokaal verankerde huisapothekers nemen als toegankelijke zorgverstrekker hun maatschappelijke rol op om te informeren, sensibiliseren en hun patiënten te motiveren voor vaccinatie door de arts tegen de griep. Apothekers bereiken effectief meer en andere burgers die vandaag nog niet bereikt worden via de andere zorgkanalen", zegt Koen Straetmans, voorzitter van de APB.

Komende winter griepwinter?

Komende winter dreigt een griepwinter te worden volgens de experten wereldwijd. Door de lockdown en alle coronamaatregelen hebben we afgelopen jaar geen griepseizoen gehad. Daardoor hebben we minder antistoffen aangemaakt tegen het virus en zouden er het komende griepseizoen dus meer mensen vatbaar kunnen zijn voor de griep. Hoe meer coronabeperkingen wegvallen, hoe groter de mogelijke griepimpact op een minder resistente bevolking. Bovendien kan er vaccinmoeheid optreden door de COVID-19-vaccinatiecampagne. In de afgelopen jaren, toen er nog geen sprake was van het coronavirus, telde België op het hoogtepunt van de griepepidemie gemiddeld 300 tot 1.000 besmette personen per 100.000 inwoners.

Zich laten vaccineren en de hygiënische maatregelen respecteren, zijn dan ook nog steeds de beste oplossingen om zich te beschermen tegen de griep en de complicaties ervan. Daarbij dienen de risicopersonen zo breed mogelijk bereikt te worden, om een overbelasting van het gezondheidssysteem te voorkomen.

Afhalen vaccin in de apotheek vanaf 1 oktober '21

Vanaf 1 oktober 2021 kan iedereen direct bij de publieke officina-apotheker een griepvaccin afhalen zonder artsenvoorschrift. 

De apotheker kan ook onmiddellijk de derdebetalersregeling toepassen voor alle patiënten die tot de RIZIV-risicogroepen behoren. Alleen voor deze burgers uit de risicogroepen is het vaccin grotendeels terugbetaald. Het gaat om twee categorieën, bepaald door de Hoge Gezondheidsraad. Tot categorie A behoren onder andere de 65-plussers, patiënten van alle leeftijden met een onderliggende chronische aandoening, mensen met een BMI hoger dan 35, mensen die werken in de gezondheidssector en zwangere vrouwen. Tot categorie B behoren personen tussen 50 en 65 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden.

De arts die personen met een chronische ziekte opvolgt, is natuurlijk vaak de eerste om griepvaccinatie te adviseren wanneer dat is aanbevolen. Het gaat hier om een versterkte samenwerking tussen artsen en apothekers. Bij twijfel zullen de apothekers de patiënt immers doorverwijzen naar een arts. Die zal dan definitief beslissen tot welke groep de patiënt behoort.

Doel van deze maatregel is om de vaccinatiegraad te verhogen, in het bijzonder van de risicopatiënten, door het afhalen van een griepvaccin makkelijker te maken. “Het traject voor de patiënt is verkort", aldus Koen Straetmans. “Vroeger moest de patiënt eerst naar de arts om een voorschrift te halen, om vervolgens bij de apotheker het vaccin op te halen." Nadien moest de patiënt opnieuw naar de huisarts om een prik te laten zetten. Nu is die eerste stap weggelaten, de patiënt kan meteen naar de apotheek om het griepvaccin op te halen. “Dat maakt het makkelijker voor de patiënt om zich te laten vaccineren", aldus Straetmans. “En dat is natuurlijk de bedoeling van de overheid, dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren en we door die hogere vaccinatiegraad een gezonde en actieve bevolking behouden en onze zorgvoorzieningen ontlasten."

Vaccineren vanaf 15 oktober '21

De periode om je te laten vaccineren tegen de griep start pas vanaf 15 oktober, en ​dit op voorstel van de taskforce 'vaccinatie' en conform het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Na vaccinatie door de arts, biedt het vaccin binnen 10 tot 15 dagen na de injectie bescherming. “Maar het ophalen van het vaccin bij de officina-apotheker kan dus al vanaf 1 oktober gebeuren", klinkt het bij APB. “Op basis van de vertrouwensrelatie met de patiënt kan de apotheker altijd de nodige kwaliteitsvolle informatie geven over de juiste manier van bewaren en de toediening ervan door de huisarts, maar ook sensibiliseren bij vaccinatietwijfels."

Vanuit de overheid en de apothekersverenigingen gaat op 15 oktober de eigenlijke sensibiliseringscampagne naar de bevolking van start om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgebonden griep. Dit jaar wordt naast affiches en schermen in de apotheek ook vooral ingezet op een social media-campagne met filmpjes naar het grote publiek toe.

“We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de kwalitatieve meerwaarde die de apothekers kunnen betekenen voor de volksgezondheid, en daarom zijn we trots en tevreden dat we onze bijdrage leveren om de vaccinatiegraad te maximaliseren", besluit Koen Straetmans.

​Meer info: Contacteer Luc De Seranno, Nederlandstalige woordvoerder - 0477.38.23.37 – Luc.DeSeranno@apb.be​ 


  • © Copyright 2023
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer