Pers mededelingen

Vanaf 12 juli kunnen apothekers sneltesten afnemen

Alles staat klaar om te starten met sneltesten, die reizigers en festivalgangers een betrouwbaar en snel resultaat bieden.

*** Om dit persbericht te k​unnen do​wnloaden, klik HIER​​ ***

Vanaf 12 juli '21 zullen burgers en patiënten bij meer dan duizend apothekers in België een snelle antigeentest kunnen laten afnemen. Zo wordt de werklast van de testcentra, huisartsen en laboratoria verlicht. Heel wat reizigers willen zich namelijk laten testen voor ze op vakantie vertrekken. En ook voor de toegang tot een groot festival of evenement kan de burger op voorhand terecht bij dezelfde apothekers voor de afname van een sneltest.​​Koen Straetmans, voorzitter van APB benadrukt: “Als elk van de minstens 1000 deelnemende apothekers 10 testen per dag afneemt, dan vergroten we de totale testcapaciteit met maar liefst 10.000 per dag. Deze sneltesting is een logisch vervolg op de informatieve, sensibiliserende en oriënterende taak van de apotheker.

Reizen

Wie deze zomer wil reizen, nog niet de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren en er ook niet toe gekomen is om een van de twee gratis PCR-testen te laten afnemen, zal vanaf 12 juli in heel wat Belgische apotheken terechtkunnen om een snelle antigeentest te laten afnemen. De federale regering heeft midden juni deze nieuwe mogelijkheid beslist, ter verhoging van de totale testcapaciteit. Bedoeling is de testcentra, huisartsen en laboratoria de komende maanden niet te laten overspoelen door testaanvragen van mensen zonder COVID-symptomen.

De PCR-test blijft de standaard, vermits deze voor alle landen binnen Europa aanvaard wordt. Elke Belg die nog niet de kans heeft gekregen om volledig gevaccineerd te zijn, krijgt 2 PCR-testen terugbetaald.

Daarnaast heeft de overheid nu ook de mogelijkheid gecreëerd voor de afname van de sneltesten in de apotheek voor reizigers. Het betreft snelle antigeentesten met een diepe staalname in de neus (of eventueel een staalname in de keel in combinatie met een ondiepe staalname in de neus wanneer een diepe staalname in de neus niet mogelijk is).

Het blijft de verantwoordelijkheid van de burger om na te gaan of het land van bestemming (en de transitlanden) snelle antigeentesten aanvaarden en hoelang het COVID-testcertificaat geldig is voor de verschillende lidstaten. Betrouwbare informatie hierover is terug te vinden op de sites reopen.europa.eu en diplomatie.belgium.be.

De apotheker die deze dienst aanbiedt, neemt de sneltest af in zijn apotheek. Hij registreert het resultaat, dat na een kwartier gekend is, via een eForm in de apotheeksoftware dat naar het gezondheidsinstituut Sciensano wordt verzonden. Het resultaat verschijnt enkele uren nadien reeds op het COVID-testcertificaat, dat je bijvoorbeeld kan raadplegen op de CovidSafeBE-app van de overheid.

De apothekers beslissen zelf of zij al dan niet, dus op vrijwillige basis, sneltesten zullen afnemen. De apothekers rekenen hiervoor op het begrip van de burgers, en kunnen ook doorverwijzen naar een collega, zodat iedere burger maximaal geholpen wordt. Zowel het aanbieden van de service als de prijs voor de burger zal duidelijk worden geafficheerd in de apotheek. Er is voor deze snelle antigeentest geen maximumprijs vastgesteld door de overheid, en deze test wordt niet terugbetaald. De prijs zal tussen de 25 en 30 euro per test bedragen.

Festivals

Een sneltest laten afnemen om naar een festival te gaan? Dat kan eveneens in de apotheek. Het is de bedoeling dat je met een negatief resultaat toegang krijgt tot grote evenementen.

Veilige omstandigheden

De apothekers die de door de overheid goedgekeurde antigeentesten afnemen in de apotheek hebben hiervoor een specifieke opleiding (combinatie van theorie en praktijk) achter de rug en beschikken over een geschikte ruimte. Het testresultaat wordt direct geregistreerd, bij een positief resultaat wordt contact tracing opgestart.

​Koen Straetmans, voorzitter van APB besluit:Mede dankzij de apothekers zullen de mensen deze zomer van veel vrijheid kunnen genieten. Net door het aanbieden van een sneltest zullen we veel reizigers en festivalgangers stress besparen, doordat we hen een snel resultaat bezorgen op een kwaliteitsvolle manier."

​ 


  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer