Pers mededelingen

Vanaf vandaag mogen apothekers vaccineren tegen COVID-19

Gepubliceerd op 11/03/2022

"Je vandaag al laten vaccineren in de apotheek, dat is echter nog wat voorbarig," aldus Koen Straetmans, voorzitter van APB.

 ***** Om het persbericht in PDF-formaat te kunnen downloaden, kl​ik HIER *****

BRUSSEL, 11 maart 2022 – In het Belgisch Staatsblad is vandaag de wet gepubliceerd die apothekers toelaat om coronavaccins toe te dienen aan patiënten. Vaccinatie tegen COVID-19 in de apotheek zal voor de burger gratis zijn, want de overheid zal die dienst volledig terugbetalen. De apotheeksector vormt de komende maanden dus een bijkomend kanaal om de vaccinatiegraad in ons land te versterken. Zo blijft ons land goed voorbereid om eventuele nieuwe cor​onagolven onder controle te houden.

Koen Straetmans benadrukt: “We zijn tevreden dat de overheid vandaag geregeld heeft dat apothekers binnenkort zullen vaccineren. Maar er zijn nog enkele zaken die nu worden geregeld: de verdeling en distributie van de vaccins tot in de apotheek en een vergoeding voor de vaccinatie. Vandaag al naar de apotheker stappen om je te laten vaccineren is dan ook nog wat voorbarig. De apothekers bereiden zich uiteraard wel voor om binnenkort te kunnen starten met vaccineren. De zorg voor de patiënt staat centraal. Vele apothekers zullen deze nieuwe vaccinatietaak als actieve dienstverlening opnemen, zoals ook bij sneltesting van reizigers sinds de zomer 2021 het geval was."

Wettelijke basis

Op donderdag 24 februari is het wetsontwerp over vaccinatie door apothekers tegen COVID-19 definitief goedgekeurd in de plenaire zitting van het federaal parlement. Na de publicatie vandaag in het Belgisch Staatsblad, laat deze wetswijziging van de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke toe dat de Belgische officina-apothekers vanaf vandaag ook mogen vaccineren in het kader van COVID-19.

Vorig jaar had de Taskforce Vaccinatie reeds aanbevolen om de apothekers als eerstelijnszorgverleners nog nauwer te betrekken bij het vaccinatieproces tegen het COVID-19 virus. Zo vermindert de druk op het zorgsysteem. Talrijke buitenlandse voorbeelden tonen aan dat op die manier ook mensen bereikt worden die voorheen nooit werden gevaccineerd. Dat ook apothekers coronavaccins mogen toedienen, is een logisch vervolg op hun beschermende en sensibiliserende taak.

De apothekers zijn sinds de eerste dag sterk betrokken bij de vaccinatiecampagne en hebben tot nu toe al een belangrijke rol gespeeld, in het sensibiliseren van de burger tot vaccinatie en vervolgens ook in de vaccinatiecentra en de teststrategie. Met deze evolutie kunnen ze mee hun schouders zetten onder een duurzame vaccinatiestrategie. Zo kunnen zij vooral later dit jaar nog een heel belangrijke rol spelen in het zetten van eventuele nieuwe prikken," aldus Koen Straetmans.

Toegankelijke zorgprofessional

Veel mensen die zich in de komende maanden bij de apotheker willen laten vaccineren, zullen daar liefst zo weinig mogelijk moeite voor doen. Het is eenvoudig om even binnen te wandelen bij de apotheker en over vaccinatie te praten. Mensen die geïnteresseerd zijn om zich te laten vaccineren in de apotheek, kunnen zo gemakkelijk een afspraak voor vaccinatie inplannen dat past in hun planning. In de nabije apotheek, bij de vertrouwde apotheker: dat spreekt veel mensen aan. Zomaar even binnenlopen en je prik halen is niet mogelijk omwille van het vaccin: de vaccinatie tegen COVID-19 vraagt immers de nodige voorbereiding en planning.

De apothekers zullen zelf op vrijwillige basis beslissen of zij deze nieuwe dienst aanbieden en indien het geval, op welk moment. Zo nodig verwijzen ze door naar collega-apothekers of andere zorgverleners bij wie men zich kan laten vaccineren. De apotheker-vaccinator heeft een specifieke opleiding achter de rug en beschikt over de nodige infrastructuur. Apothekers die vaccinatie aanbieden naast hun reguliere zorg, afficheren dat duidelijk in de apotheek.

Geïnteresseerde burgers kunnen met een apotheker naar keuze dus gerust even praten over vaccinatie en indien gewenst een afspraak maken. Over enkele weken zal er een overzicht van apothekers die de dienstverlening aanbieden, beschikbaar zijn op apotheek.be.

Certificaat

Op de dag dat de burger is gevaccineerd, registreert de apotheker vanuit zijn apotheeksoftware de vaccinatiegegevens op het overheidsplatform Vaccinnet+ voor de aanmaak van een COVID-certificaat.

Koen Straetmans besluit: “Laat je in de komende maanden inenten of ga een boosterprik halen. We kunnen ons vandaag voorbereiden op een toekomst die hopelijk rooskleurig is, maar waarvan we niet weten wat ze zal brengen. Apothekers zijn goed geplaatst om mensen te adviseren en zorg te verlenen ten dienste van de patiënten en zullen dan ook hier opnieuw hun steentje bijdragen."

Meer informatie?

Contacteer Luc De Seranno, Nederlandstalig woordvoerder van APB
0477/38.23.37 – Luc.DeSeranno@apb.be  • © Copyright 2022
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer