Pers mededelingen

CORONAVIRUS : Volg de aanbevelingen die in de apotheek uithangen, zodat geneesmiddelen voor iedereen veilig kunnen worden afgeleverd

Brussel, 16 maart 2020 – Om de verspreiding van het coronavirus bij de bevolking af te remmen, roept de overheid op om contacten zoveel mogelijk te beperken. In het kader van die aanbeveling vraagt de Algemene Pharmaceutische Bond aan iedereen die symptomen heeft die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus (hoesten, niezen, keelpijn, grieperig gevoel, koorts) alsook aan iedereen die positief getest werd op het coronavirus om niet naar de apotheek te gaan, maar zijn vertrouwde apotheker te bellen om samen af te spreken hoe de gevraagde of voorgeschreven geneesmiddelen bezorgd kunnen worden.

De apothekers zijn vastbesloten om hun missie op het gebied van de volksgezondheid te vervullen en willen bijdragen aan het beteugelen van deze epidemie. Ze blijven een normale dienst verzekeren, in alle apotheken tijdens de normale openingsuren, en via de gebruikelijke wachtdienst buiten die uren. Om de continuïteit van de zorg op een veilige manier te verzekeren voor de hele bevolking en om de veiligheid van het personeel in de apotheek te waarborgen, wordt aan iedereen gevraagd om de aanbevelingen in de apotheek te respecteren, evenals de aanwijzingen die uw apotheker u zou geven. Alleen door de maatregelen om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken strikt toe te passen, kunnen we de verspreiding van het coronavirus samen afremmen.

Voor meer informatie kan u terecht bij de woordvoerder van APB:

Lieven Zwaenepoel, voorzitter APB - 0485/20.25.77

lieven.zwaenepoel@apb.be
 

Zie ook

 • Chronische patiënt? Denk aan je medicatieschema. Het kan je leven redden!

  Vorige week riepen ziekenhuisapothekers de bevolking, en meer bepaald mensen met een chronische aandoening, op om het medicatieschema mee te nemen bij opname in het ziekenhuis.

  Lees meer

 • Apothekers staan in de vuurlinie

  Open brief van de apothekers aan de federale, regionale en lokale overheden

  Lees meer

 • (Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

  De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter. Maar om een begeleidende rol te kunnen vervullen, moeten apothekers op...

  Lees meer