Economie van de apotheek

BTW-tarief voor mondmaskers

Wat is de BTW-voet die moet worden toegepast op FFP2 maskers?

In het kader van de bestrijding van de pandemie is het BTW-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels verlaagd naar 6%..

Deze beslissing werd genomen door de Europese Commissie op 3 april 2020 en werd omgezet in Belgisch recht door het KB van 8 mei 2020. Deze  beslissing was van toepassing tot 31 december 2020.b De wet van 20 december 2020 heeft deze beslissing echter verlengd tot 31 maart 2021.

In zijn omzendbrief 2020/C/65, geeft de ​FOD Financiën verdere verduidelijking over de bedoelde producten, en vermeldt dat FFP (Filtering Facepiece Particles) type maskers inderdaad geviseerd worden door deze reglementering.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/goederen-covid-verlenging-vrijstelling-rechten-btw-invoer

 

  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer