Sensibilisatie in de apotheek

Update over vaccinatie en vragen over de veiligheid van het AstraZeneca vaccin

Gepubliceerd op 15/04/2021

​​In samen​​werking met prof. Pierre Van Damme en de federale corona tas​korce werd volgend vraag/antwoord document opgesteld. Het geeft een overzicht van de mee​​st gestelde vragen over het astra zeneca vaccin en zijn veiligheid. Op basis van de huidige wetenschappelij​ke kennis werd een antwoord geformuleerd dat u kan helpen uw patiënten te sensibiliseren en gerust te stellen.​​

Voorbeelden van de behandelde vragen

  • Ik ben​​ 64 jaar oud en heb een (familiale) voorgeschiedenis van trombose, en ik heb een embolie gehad. Moet ik me ongerust maken als ik een AstraZeneca vaccin z​​ou krijgen?

  • Kan een pers​​oon die al 1 keer werd ing​eënt met het Astr​​​aZeneca-vaccin een tweede dosis krijgen met een ander vaccin?   

  • Ik heb de eerste dosis al gehad en ik twijfel over de tweede dosis. Is er een alternatief?

  • ​ Ik ben ec​ht niet hap​​pig op het AstraZeneca-vaccin dat ik volgende week krijg. Wat als ik niet ga? Heb ik dan de kans dat het later een ande​​r vaccin wordt? 

  • Helpt het om bloedver​​​dunners te nemen​​ voor je met het AstraZeneca-vaccin ingeënt wordt? 

  • En no​​g véél​​ meer. ​​

​​FAQ Astra zeneca april 2021

FAQ Astra zeneca april 2021 (Duits)

FAQ Astra zeneca april 2021 (Engels)


 

IPSA organiseerde samen met prof. Pierre Van Damme op 12/04 ook een korte webinar over de meest recente ontwikkelingen en inzichten rond Covid-vaccinatie en het AstraZeneca vaccin.

Na registratie met emailadres kan u deze via de​ze link herbekijken. ​


 


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer