Organisatie vaccinatiecentrum

Bereidingsruimte

Elk vaccinatiecentrum beschikt over een bereidingsruimte voor het klaarmaken van de vaccins.

Vanuit de taskforce werd een voorstel van een grondplan van de bereidingsruimte opgesteld. Dit is een mogelijke indeling, maar de effectieve inrichting hangt af van de lokale situatie. Ga uit van een minimale oppervlakte van 25 m² om vlot te kunnen werken.

Indien mogelijk is het aangewezen een wastafel te voorzien.

Grondplan bereidingsruimte


  

  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer