Rol-farmaceutisch-expert

Opleiding farmaceutisch expert - rol van de farmaceutisch expert

​​Hier vind je de opgenomen presentatie zoals die werd gegeven op de opleiding voor farmaceutisch experten van 28 januari 2021

  • ​Opgenomen prese​​ntatie:​


  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer