Stock-en-temperatuurbeheer

Draaiboek

​​Het draaiboek voor de farmaceutisch expert vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

​​https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum

Aangezien het corona commissariaat een federaal gegeven is, werd een federaal draaiboek opgesteld dat parallel in Frans en Nederlands bestaat. Dit draaiboek werd geïntegreerd in de versie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, maar kan u ook hier raadplegen: 

 ​​Draaiboek voor de farmaceutisch expert​ (Sector taskforce)

​​​​


 


  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer