Stock-en-temperatuurbeheer

Opleiding farmaceutisch expert - stock- en temperatuurbeheer

​​​Hier vind je de opgenomen presentatie zoals die werd gegeven op de opleiding voor farmaceutisch experten van 28 januari 2021.​

Tijdens de opleiding werd meegedeeld dat er slechts 1 logger wordt voorzien voor de grote ‘stockkoelkast’. Dit bleek na afloop van het webinar echter niet correct. De Vlaamse overheid voorziet wel degelijk 3 loggers: 1 met wifi-verbinding en 2 met plaatselijk alarm. Meer informatie vind je in het FAQ-document. ​


 

  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer