Veilig blijven werken in de apotheek

Coronavirus (COVID-19): Mondmaskers

​Naar aanleiding van de verschillende stellingnames over het nut van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder vooral het dragen van een mondmasker door de bevolking in het algemeen, hebben APB en Ophaco in overleg met AUP, VAN en BXL, beslist een nota te publiceren om het standpunt van onze sector daarover bekend te maken. Al sinds het begin van deze crisis, heeft onze sector steeds op een verantwoordelijke manier en in het algemeen belang willen handelen.

Position paper persoonlijke beschermingsmiddelen (APB & OPHACO)


Mondmasker verplicht: impact apotheek (10/07/20)​​

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf zaterdag 11 juli voor alle personen van 12 jaar of ouder, op volgende locaties: winkels en winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Apotheken worden niet expliciet vernoemd in deze nieuwe lijst van de overheid. We betreuren het gebrek aan duidelijkheid, maar stellen vast dat een uitzondering voor onze sector niet te rechtvaardigen is en onbegrijpelijk zou zijn voor de bevolking. Die nieuwe verplichting heeft dus ook een directe impact op jullie apotheek(teams). Het dragen van een mondmasker is dus vanaf 11 juli effectief verplicht voor patiënten in de apotheek en voor ieder personeelslid.


 

Verdeling van stoffen mondmaskers van de overheid via de apotheek (09/06/20) 

In het kader van de overeenkomst met de overheid rond de verdeling van stoffen mondmaskers via de apotheken, verbinden de apothekers zich ertoe de volgende taken uit te voeren:

1. Vanaf woensdag 10 juni één (enkele) verpakking met 1.000 mondmaskers bestellen bij de belangrijkste groothandelaar-verdeler (CNK 4215-976).

2. Eén stoffen masker afleveren per burger en zijn of haar identiteit controleren.

3. Als de aflevering voor het hele gezin gebeurt, gaat dat bij voorkeur via het "gezinshoofd" met de eID van de gezinsleden of een eventueel ander identificatiebewijs waarop het INSZ-nummer staat vermeld of op basis van de kennis van de gezinssamenstelling.

4. Op voorhand verifiëren of de burger of het "gezinshoofd" niet reeds maskers ontvangen heeft, door het Gedeeld Farmaceutisch Dossier te raadplegen.

5. Verstrekken van informatie over het correct gebruik en onderhoud van het masker en herinneren aan de basis hygiëne maatregelen die men sowieso verder moet respecteren.

6. De aan de burger afgeleverde maskers worden niet teruggenomen en/of omgeruild.

7. De afgeleverde stoffen maskers registeren in het Lokaal Farmaceutisch Dossier en de facto in het GFD op naam van het "gezinshoofd", door gebruik te maken van de CNK-code van de maskers van Defensie (CNK 4219-267).

8. Verzekeren van de continuïteit in de aflevering; ook tijdens de dagen na de opstart en na afloop van deze campagne blijft de vraag naar deze stoffen maskers wellicht nog even bestaan, tot zo ver de voorraad strekt en/of alle burgers hun masker gekregen hebben.

9. Beheren van een minimale voorraad stoffenmaskers "als een goede huisvader" om afleveringen van dag op dag te kunnen blijven uitvoeren, bijbestellingen te plaatsen bij de groothandelaar-verdeler van verpakkingen van ofwel 200 (CNK 4219-259) ofwel 1.000 maskers (CNK 4215-976) in functie van de reële noden, zonder een grote reserve aan te leggen, teneinde een goede verdeling tussen de verschillende apotheken te verzekeren.

Om je te helpen bij deze missie, is een Procedure voor apothekers 'verdeling van stoffen mondmaskers' opgesteld. Je vindt daarin alle informatie die je nodig hebt en bijkomende uitleg, alsook praktische aanbevelingen.

Procedure apothekers verdeling stoffen mondmaskers (APB & OPHACO 08/06/20)

De maskers van defensie moeten na ieder gebruik gewassen worden. De instructies die de fabrikant heeft opgesteld, moeten gevolgd worden. Om de effectiviteit en bescherming te garanderen, moet het masker met de hand gewassen worden op een maximale temperatuur van 30°C. Het masker mag niet gestreken worden. De levensduur van het masker is beperkt tot 30 wasbeurten. Voor een optimale veiligheid, raden we aan om het masker na het wassen, spoelen en drogen gedurende 3 dagen niet te gebruiken en proper te bewaren.

De gebruiksaanwijzing is gepubliceerd op apotheek.be, nodig de mensen uit om ze op die website te raadplegen. Jij moet ze niet afdrukken. Hou de gedrukte exemplaren die je hebt ontvangen voor de oudste burgers. Via dit baliedocument met QR-codes, word je meteen doorverwezen naar de gebruiksaanwijzing in de drie landstalen van Defensie. Een tip: druk het baliedocument af om op te hangen aan je balie voor je patiënten.

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/


 

APB & Co hadden al een protocol uitgewerkt om je te helpen indien er een lokale vraag is naar samenwerking voor de distributie van maskers met de gemeentelijke of regionale overheden. Het bevat guidelines en aandachtspunten voor het opzetten van zo'n samenwerking en voor de distributie in de apotheek.

Mondmaskers distributieprotocol overheden (APB, VAN, AUP, AVB-UPB en Ophaco. 06/05/20)


 

Wat zijn comfortmaskers 

Comfortmaskers zijn bedoeld voor personen die geen symptomen van besmetting vertonen en die zich in de openbare ruimte begeven. Ook al bieden ze niet de bescherming van bijvoorbeeld chirurgische maskers of "ademhalingsbeschermingsmaskers FFP2/FFP3", kunnen die comfortmaskers helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in combinatie met handhygiëne en afstand houden.

Het dragen van dergelijk mondmasker beschermt in de eerste plaats anderen. Omgekeerd is de persoon die het draagt ook beschermd als de mensen rond hem een mondmasker dragen. Mensen die comfortmaskers gebruiken mogen niet misleid worden over het beschermingsniveau dat ze bieden.

Deze website van de FOD economie informeert over de minimale technische vereisten waaraan deze comfortmaskers moeten voldoen: 

Coronavirus: technische eisen voor comfortmaskers bestemd voor het grote publiek (FOD Economie)


Hoe een masker correct dragen?

Personen die een masker dragen dienen op de hoogte te zijn over het correct gebruik en verwijdering. Maskers zijn enkel werkzaam wanneer ze gecombineerd worden met het frequent wassen van de handen met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing. Er zijn twee praktische folders beschikbaar om je te helpen goed advies te geven bij het afleveren van (chirurgische of stoffen) maskers aan je patiënten.

 Folder: hoe chirurgische mondmaskers gebruiken (APB)

 Folder: hoe stoffen mondmaskers gebruiken (APB)

 Folder in het Duits: Wie verwendet man chirurgische Mundschutzmasken? (APB)

 Folder in het Duits: Wie verwendet man Stoffmundschutzmasken? (APB)

Extra bronnen:

When and how to wear medical masks to protect against the new coronavirus? (WHO.YouTube video)
Draag je een COVID-19 masker? Zorg ervoor dat je het correct gebruikt! (www.apotheek.be)

Infographic: Using face masks in the community (European Centre for Disease Prevention and Control)


 

Hergebruik

Zowel chirurgische als respiratoire maskers zijn in principe wegwerpmaskers voor eenmalig gebruik. Tot op vandaag is er nog geen gevalideerde methode beschikbaar voor sterilisatie van mondmaskers die praktisch toepasbaar is in de apotheek of bij patiënten thuis. Ook sterilisatie d.m.v. warmte (oven/haardroger) in de thuissituatie is niet gevalideerd. Dit kan tot vervorming van de maskers leiden waardoor de maskers niet goed meer aansluiten en leiden tot een verminderde filtercapaciteit.

Wasbare zelfgemaakte mondmaskers moeten elke dag gewassen worden bij tenminste 60°C en volledig droog zijn voor het volgende gebruik. 

Om de mondmaskers van Defensie op een veilige manier te hergebruiken, is het aangeraden om ze met de hand te wassen op een maximale temperatuur van 30°C. Voor een optimale veiligheid, raden we aan het masker na het wassen, spoelen en drogen gedurende 3 dagen niet te gebruiken en proper te bewaren. De levensduur van het masker is beperkt tot 30 wasbeurten.


 

Conformiteit en geschiktheid van mondmaskers:

Het FAGG stelt richtlijnen ter beschikking om de conformiteit en geschiktheid van chirurgische mondmaskers na te gaan. Respiratoire maskers type FFP2/FFP3 zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en vallen onder de bevoegdheid van de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie. Waaraan deze moeten voldoen vindt u op de website van de FOD economie, KMO, Middenstand en EnergieDe website van de FOD economie informeert ook over de minimale technische vereisten waaraan comfortmaskers moeten voldoen

Het is uiteraard echter niet mogelijk als apotheker om 100% zekerheid te hebben over de conformiteit van al hetgeen aangeboden wordt. APB is evenmin in staat daarover testen te realiseren noch documenten of certificaten te valideren. We vragen je dus om zeer waakzaam te zijn wat betreft maskers (en zeker FFP2), omdat een kwaliteitsgebrek ernstige gevolgen kan hebben naargelang de omstandigheden waarin ze gebruikt worden.

Het is altijd beter om, in de mate van het mogelijke, voorrang te geven aan de groothandelaars-verdelers (APB steunt de initiatieven die ze momenteel nemen om je snel te kunnen bevoorraden met chirurgische maskers). We nodigen je ook uit om de webapplicatie van de FOD Volksgezondheid te gebruiken om je behoeften te signaleren (niet alleen aan maskers, maar ook aan andere beschermende uitrusting). Opgelet: dat is nodig om de behoeften van jullie teams te evalueren. De overheid zal het materieel vervolgens verdelen in functie van de beschikbare voorraden en prioriteiten.

De documentatiedienst stelde ook een artikel op dat helpt om een conform chirurgisch en respiratoir masker te herkennen.


 

Coronavirus: Hoe een conform mondmasker herkennen? (Documentatiedienst APB. 14/05/20)

Coronavirus: derde versie van het Alternative Test Protocol (ATP) voor chirurgische mondmaskers (FAGG news. 03/06/20)

Coronavirus: nieuwe versie van het Alternative Test Protocol (ATP) voor chirurgische mondmaskers (FAGG news. 29/04/20)

Verdachte certificaten voor PBM (Febelsave)

Notified bodies Nando (European commission)


 

 

 
Patienten die zelf mondmaskers willen maken:

 

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 24 april heeft de Eerste Minister Sophie Wilmès aangekondigd dat het dragen van (stoffen) mondmaskers een belangrijke rol zal spelen bij de versoepeling van de maatregelen, stapsgewijs vanaf 4 mei. Het dragen van een mondmasker zal vanaf 4 mei verplicht worden op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt. Op de werkvloer zal een mondmasker verplicht zijn waar de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden. In de scholen zullen mondmaskers in een latere fase verplicht worden voor kinderen vanaf 12 jaar en voor het personeel.

We geven je ook enkele links naar handleidingen die bedoeld zijn voor je patiënten die zelf mondmaskers willen maken. Die zijn niet gevalideerd, maar ze lijken een relatieve bescherming (niet gelijk dus aan de gebruikelijk medische hulpmiddelen) te bieden. Ze kunnen vooral dienen – bij gebrek aan beter –voor besmette coronapatiënten die thuis behandeld worden om hun omgeving te beschermen, maar ook om je apotheekteam te beschermen en aan een gerechtvaardigde ongerustheid tegemoet te komen. 

De specialisten van de Risk Management Group blijven van mening dat er geen noodzaak is om een beschermend masker in de apotheek te dragen (en zeker geen FFP2) als je onze gevalideerde beschermingsmaatregelen toepast. Gezien de soms tegenstrijdige berichten in de media, kan het evenwel nuttig zijn om je apotheekteam gerust te stellen dat ze zich extra kunnen beschermen. De keuze om een mondmasker te dragen, mag echter in geen geval ten koste gaan van de andere aanbevolen en gevalideerde hygiënemaatregelen. Je vindt een handleiding om zelf mondmaskers te maken via deze link van de FOD Volksgezondheid of op de website Maakjemondmasker.be.

Stoffen mondmaskers: ik bescherm jou - jij beschermt mij (www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker

Filters voor zelfgemaakte mondmaskers – handleiding (FOD economie)
 
Artikels

 

MONDMASKERS_05_05_20.pdf (Documentatiedienst APB. chirurgische en respiratoire maskers)

Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19 pandemie  (Risk management group. 14/04/20)

COVID_19_BRIEF_MONDMASKERS (Risk management group. 21/03/20)

  • © Copyright 2020
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer