Wetenschappelijke vragen en aanbevelingen

Coronavirus (COVID-19): Ziekenhuisbehandelingen

In de strijd tegen het nieuwe coronavirus gebruiken artsen geneesmiddelen die oorspronkelijk voor andere ziektes zijn ontwikkeld. Het FAGG zet de feiten en de maatregelen die zijn genomen op een rij:

​Coronavirus: welke geneesmiddelen worden gebruikt in de strijd tegen COVID-19 (FAGG news 24/03/20)


In de ambulante behandeling of preventie van Covid-19 is er geen plaats voor het gebruik van Plaquenil®, chloroquine, Kaletra®, azithromycine. Het gebruik ervan tegen SARS-CoV-2 is exclusief voorbehouden aan de ziekenhuizen.

Op 17 maart had het FAGG alle voorraden Plaquenil, chloroquinefosfaat en Kaletra bij groothandelaars, groothandelaars-verdelers en farmabedrijven in quarantaine geplaatst omdat die voorraden, vanwege het buitensporig gebruik buiten de toegestane indicaties, het risico liepen niet beschikbaar te zijn voor de behandeling van COVID-19-patiënten in ziekenhuizen en voor de behandeling van ambulante chronische patiënten (bv. lupus, reumatoïde artritis, HIV).

Op basis van de regelmatige monitoring van de voorraden essentiële geneesmiddelen heeft het FAGG vastgesteld dat de vraag naar die geneesmiddelen is genormaliseerd en de voorraden niet langer onder druk staan. Het FAGG heeft daarom beslist om vanaf 13 mei de quarantaine op de voorraden Plaquenil, chloroquinefosfaat en Kaletra op te heffen.

Beperkte aflevering in officina-apotheken

Sinds 18 maart worden die geneesmiddelen alleen geleverd aan officina-apotheken om tegemoet te komen aan medische voorschriften in het kader van toegestane indicaties voor chronische patiënten. Die maatregel blijft voorlopig van kracht om de continuïteit van de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen te verzekeren. Aan de apothekers wordt dus nog steeds gevraagd om de aflevering te beperken tot chronische patiënten met erkende indicaties voor deze geneesmiddelen. Maar er hoeft niet meer gebeld te worden naar de groothandelaars, want er kan opnieuw normaal besteld worden via de apotheeksoftware. Indien de bestelling echter 150% van het normale overschrijdt, moet de groothandelaar dit nog steeds via een kennisgeving aan het FAGG melden. Er moet daarentegen geen a priori toelating voor worden aangevraagd. U blijft best behoedzaam wel voor oneigenlijk gebruik en/of oneigenlijk voorschrijfgedrag.

Het FAGG blijft de situatie van de voorraden dagelijks opvolgen. Afhankelijk van de signalen die door zorgverstrekkers en ziekenhuizen worden opgevangen, zullen de maatregelen evolueren.

Het FAGG en Delphi herinneren u bovendien aan de risico's en geneesmiddeleninteracties met hydroxychloroquine of chloroquine: 

FAGG news: hydroxychloroquine en chloroquine, pas op voor hun eliminatie-halfwaardetijd en voor het risico op geneesmiddeleninteracties (Flash news 01/04/20

Flash VIG-news: risico van hemolyse verbonden aan het gebruik van hydroxychloroquine (PLAQUENIL) in de behandeling van COVID-19 (FAGG news 14/04/20

CORONAVIRUS_INTERACTIES_CHLOROQUINE_HYDROXYCHLOROQUINE (Delphi 14/04/20)

Coronavirus: herinnering aan ernstige bijwerkingen verbonden aan chloroquine en hydroxychloroquine (FAGG news 24/04/20)ZIEKENHUISBEHANDELINGEN_23_03_20.pdf (Documentatiedienst APB. Hydroxychloroquine, chloroquine, lopinavir/ritonavir, azithromycine  • © Copyright 2020
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer