Ziekteverzekering

Remgeld

In 2012 werden er - per inwoner - gemiddeld 10 verpakkingen van terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd, voor bedrag van 292 euro. Het grootste gedeelte hiervan werd terugbetaald door het RIZIV. Het persoonlijk aandeel van de gemiddelde patiënt bedroeg slechts 47 euro. Het remgeld of persoonlijk aandeel is het deel van de kosten dat de patiënt zelf moet betalen en is bedoeld om de medische consumptie te beheersen en de ziekteverzekering betaalbaar te houden. De hoogte van het remgeld voor geneesmiddelen hangt vooral af van twee factoren: de terugbetalingcategorie waartoe een geneesmiddel behoort en het statuut van de patiënt.

Er zijn vijf terugbetaling- of vergoedingscategorieën, in functie van de therapeutische noodzaak van het geneesmiddel: Cat. A (geen remgeld, voor levensnoodzakelijke geneesmiddelen); Cat. B (remgeld maximum 11,60 euro, of 14,50 euro voor een grote verpakking); Cat. C (remgeld maximum 14,50 euro); Cat. Cs (remgeld zonder maximum, bv. voor griepvaccins); Cat. Cx (remgeld zonder maximum, bv. de anticonceptiemiddelen). Personen met het OMNIO-statuut hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en moeten dus minder remgeld betalen.

 

 

Zie ook

 • Ziekteverzekering

  Terugbetaalde geneesmiddelen: in 2012 ging het om gemiddeld 10 verpakkingen per Belg. Wie betaalt wat en hoe?

  Lees meer

 • Uitgaven

  Het totale budget voor de ziekteverzekering in ons land bedraagt ruim 24 miljard euro.

  Lees meer

 • Derdebetalersregeling

  Lees meer