De apotheek

De wachtdiensten

De wachtdienst garandeert een permanente toegang tot geneesmiddelen. De dienst wordt zowel buiten de gebruikelijke openingsuren (elke dag van 19.00 uur 's avonds tot 8.00 uur 's morgens) als op zon- en feestdagen verzekerd. Elke apotheek moet aan de wachtrol deelnemen.

De wachtdienstregeling

De wachtdiensten worden georganiseerd door de lokale beroepsverenigingen van apothekers. Alle apotheker-titularissen van hetzelfde gebied staan op de wachtbeurtlijst en moeten de wachtdienst verzekeren. De titularis kan deze taak delegeren naar zijn adjunct-apotheker of apotheker-vervanger of eventueel, in onderling overleg, met een andere apotheker-titularis op de wachtrol van dezelfde regio. De wachtdienstregeling  - waar, wanneer, welke apotheken – kan onder meer geraadpleegd worden op de publiekswebsite www.apotheek.be.

Het wachthonorarium

De apotheker-van-wacht mag een hoogdringendheidshonorarium aanrekenen tijdens de officiële wachtdiensturen. Dit wachthonorarium bedraagt 5,24 euro per bezoek. Voor de voorschriften met tenminste één terugbetaald geneesmiddel betaalt uw verzekeringsinstelling (Mutualiteit) dit bedrag. Zonder dergelijk voorschrift is de wachttaks ten laste van de patiënt (en kan het bedrag ervan in principe vrij bepaald worden door de apotheker).

 

Zie ook

 • De apotheek

  België telt 5.017 apotheken. De geneesmiddelenvoorziening is verzekerd door hun spreiding en wachtdiensten.

  Lees meer

 • Aantal apotheken

  Begin 2015 telde België 4.950 apotheken, ofwel 1 per 2.150 inwoners. Hiermee heeft ons land één van de dichtste netwerken van Europa.

  Lees meer

 • Het apotheekteam

  Een apotheek moet over 'voldoende personeel met de vereiste kwalificaties' beschikken om een goed beheer en een optimale dienstverlening te verzekeren.

  Lees meer