De apotheek

Het apotheekteam

Een apotheek moet over 'voldoende personeel met de vereiste kwalificaties' beschikken om een goed beheer en een optimale dienstverlening te verzekeren.

De apotheker-titularis

Elke apotheek heeft een apotheker-titularis. De titularis draagt de eindverantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor de kwaliteit van de geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten die in de apotheek worden afgeleverd. Doorgaans is er slechts één titularis per apotheek, maar sinds 2009 is co-titulariaat binnen één apotheek toegestaan. Dit vereist dat de activiteiten van elke co-titularis schriftelijk worden vastgelegd en aan alle leden van het apotheekteam meegedeeld. Een apotheker mag slechts titularis zijn van één enkele apotheek. De titularis is vaak – maar niet noodzakelijk –de eigenaar van de apotheek.

Andere teamleden

Een apotheker-titularis kan zich laten bijstaan door één of meer adjunct-apothekers en/of apotheker-vervangers. Het apotheekteam kan ook worden uitgebreid met één of enkele farmaceutisch-technisch assistenten (apotheekassistenten) die taken uitvoeren onder het rechtstreekse toezicht van de apotheker die hen deze taken toevertrouwt. De opleiding en het beroep van farmaceutisch-technisch assistent zijn sinds 2010 wettelijk erkend. In de apotheek mogen maximum drie apotheekassistenten werken per effectief aanwezige apotheker. Het apotheekteam kan daarnaast nog tijdelijk worden aangevuld met een stagiair-apotheker of een stagiair–apotheekassistent. Alle leden van het apotheekteam moeten verplicht een badge – met hun naam en functie- dragen. Zo weet de patiënt precies door wie hij geholpen wordt. Tijdens de openingsuren en wachtdienst van de apotheek moet er altijd een apotheker aanwezig zijn.


 

Zie ook

 • De apotheek

  België telt 5.017 apotheken. De geneesmiddelenvoorziening is verzekerd door hun spreiding en wachtdiensten.

  Lees meer

 • Aantal apotheken

  Begin 2015 telde België 4.950 apotheken, ofwel 1 per 2.150 inwoners. Hiermee heeft ons land één van de dichtste netwerken van Europa.

  Lees meer

 • De wachtdiensten

  De wachtdienst garandeert een permanente toegang tot geneesmiddelen.

  Lees meer