Overheid

FAGG

Het FAGG heeft haar essentiële missie kernachtig samengevat in de slogan 'Uw geneesmiddelen en gezondheidproducten, onze zorg.' Het FAGG waakt dus in het belang van de volksgezondheid, over de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van alle geneesmiddelen (met inbegrip van de homeopathische en plantaardige geneesmiddelen en de magistrale en officinale bereidingen) en medische hulpmiddelen, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik. De activiteiten van het FAGG worden verdeeld over drie directoraten-generaal (DG) of pijlers. DG PRE en DG POST beheren alle activiteiten voor en na de eerste vergunning voor het in de handel brengen. DG INSPECTIE beheert alle activiteiten betreffende inspectie en controle. De inspecteurs hebben als opdracht de regelgeving waarvoor het FAGG bevoegd is (onder meer op het gebied van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, de spreiding van apotheken en de goede officinale farmaceutische praktijken) te laten respecteren.

 

Zie ook

 • Overheid

  Volkgezondheid en Sociale Zaken: één minister en twee overheidsinstanties (FAGG en RIZIV)

  Lees meer

 • Minister

  België heeft sinds 2005 een federale minister die zowel bevoegd is voor Volksgezondheid als voor Sociale Zaken.

  Lees meer

 • RIZIV

  Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering is een één de 16 openbare instellingen van Sociale Zekerheid.

  Lees meer