Overheid

RIZIV

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering is een één de 16 openbare instellingen van Sociale Zekerheid. Het RIZIV beheert de middelen die de maatschappij uittrekt voor de (verplichte) verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en doet dit overleg met de betrokken actoren (o.a. de ziekenfondsen, de zorgverleners en de sociale partners). Om recht te hebben op deze verzekering moet elke burger (rechthebbende) zich aansluiten bij een verzekeringsinstelling. Het RIZIV bepaalt onder meer de tarieven van de (geconventioneerde ) zorgverstrekkers en de voorwaarden voor de terugbetaling van geneesmiddelen. De verzekeringsinstellingen, zoals de ziekenfondsen, vergoeden de geneeskundige verzorging en kennen arbeidsongeschiktheid- en moederschapuitkeringen toe. Voor meer informatie kunt u terecht op www.riziv.fgov.be

 

Zie ook

 • Overheid

  Volkgezondheid en Sociale Zaken: één minister en twee overheidsinstanties (FAGG en RIZIV)

  Lees meer

 • Minister

  België heeft sinds 2005 een federale minister die zowel bevoegd is voor Volksgezondheid als voor Sociale Zaken.

  Lees meer

 • FAGG

  Het FAGG heeft haar essentiële missie kernachtig samengevat in de slogan 'Uw geneesmiddelen en gezondheidproducten, onze zorg.'

  Lees meer