Page 19

Apothekersblad_N_09_september_2015

behandelingsdagen, maar het meet wel beter de druk uitgeoefend door de antibioticaresistentie, en dat is dan weer zeer relevant voor de volksgezondheid. Als we de grafiek maken van de maandgegevens van juni 1996 tot mei 2015, dan komen de seizoensvariaties in het antibioticaverbruik goed tot uiting (Grafiek 1). Als we de gegevens op jaarbasis voorstellen (Grafiek 2), waarbij we een jaar laten beginnen in juni en laten eindigen in de maand mei die volgt, dan is het beeld anders. De seizoenseffecten zijn gladgestreken, want de verschuiving met vijf maanden zorgt ervoor dat de hele winter in hetzelfde jaar komt. In beide grafieken zien we dat het gemiddeld antibioticaverbruik stabiel blijft op zo’n 28 DDD per 1000 inwoners en per dag, terwijl binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen het verbruik in die periode bijna verdubbelde, van ongeveer 700 tot 1300 DDD per 1000 inwoners en per dag. Kristien De Bruyn Bron van de gegevens : Ifstat, databank van het IFEB (Instituut voor Farmaco-Epidemiologie in België). Verwerking van de gegevens: APB Statistics. Grafiek — 19 Grafiek In beide grafieken zien we dat het gemiddeld antibioticaverbruik stabiel blijft, terwijl binnen het geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen het verbruik bijna verdubbelde. Grafiek 1: Evolutie van het antibioticaverbruik (linkeras) en het totaalverbruik van terugbetaalde geneesmiddelen (rechteras), uitgedrukt in aantal DDD per 1000 inwoners en per dag, per maand, van juni 1996 tot mei 2015. 1400 1200 1000 800 600 400 200 1400 1200 1000 800 600 400 200 Apothekersblad nr. 9 - september 2015 0 56 48 40 32 24 16 8 56 48 40 32 24 16 8 0 apr_98 mar_99 jan_01 dec_01 oct_03 sep_04 jul_06 jun_07 apr_09 mar_10 jan_12 dec_12 oct_14 jun_96-may_97 jun_97-may_98 jun_98-may_99 jun_99-may_00 jun_00-may_01 jun_01-may_02 jun_02-may_03 jun_03-may_04 jun_04-may_05 jun_05-may_06 jun_06-may_07 jun_07-may_08 jun_08-may_09 jun_09-may_10 jun_10-may_11 jun_11-may_12 jun_12-may_13 jun_13-may_14 jun_14-may_15 DDD/(1000 inh. & day) - all ATC reimbursed DDD/(1000 inh. & day) - J01 (antibiotics) 0 0 jun_96 may_97 feb_00 nov_02 aug_05 may_08 feb_11 nov_13 DDD/(1000 inh. & day) - all ATC reimbursed DDD/(1000 inh. & day) - J01 (antibiotics) Grafiek 2: Evolutie van het antibioticaverbruik (linkeras) en het totaalverbruik van terugbetaalde geneesmiddelen (rechteras), uitgedrukt in aantal DDD per 1000 inwoners en per dag, per jaar, van 1996-1997 jun_96-may_97 tot 2014- 2015 jun_14-may_15.


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above