Page 6

Apothekersblad_N_09_september_2015

Actua Reservering van geneesmiddelen via smartphone De eerste apps ook bij ons beschikbaar De apps voor smartphones waarmee men foto’s van voorschriften kan nemen en vervolgens opsturen naar de apotheker van zijn keuze - op voorwaarde dat laatstgenoemde ook aan de slag kan met de betreffende app - hebben nu ook in ons land hun intrede gedaan. Bij onze buren zijn deze apps al goed ingeburgerd. De eerste twee apps die gratis beschikbaar zijn op Google play (Android) en in de App Store (iOS) heten Easypharm1 en Onepharma2. Allebei volgen ze hetzelfde scenario voor de reservering van voorgeschreven geneesmiddelen: van zodra hem een voorschrift via smartphone wordt toegestuurd, krijgt de apotheker op zijn computer een alarmsignaal. Wanneer de bestelling klaar is, krijgt de patiënt via de app een bericht waarin wordt gemeld dat hij de bestelling met het oorspronkelijke voorschrift mag afhalen. Beide apps stellen verschillende complementaire functionaliteiten voor (onder meer de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen wanneer er zich met het voorschrift of met de uitvoering ervan een probleem voordoet). Om in het systeem te stappen, moeten de apothekers niet over een website beschikken (het gaat dus niet om een mobiele extensie van een dienst die reeds online aangeboden wordt). De apotheker moet echter wel een contract met een jaarlijks abonnement afsluiten. De kostprijs3 hiervan bedraagt: • Easypharm: 30 euro per maand + 75 euro excl. btw voor activeringskosten (opmerking: de eerste 4 maanden worden aangeboden). • Onepharma: gratis voor de apothekers die een standaard of maxi ApoSiteabonnement Apothekersblad n 6 — Actua r. 9 - september 2015 hebben; 95 euro voor de andere apothekers (voor het eerste jaar). Deze apps zijn gebruiksvriendelijker dan de reserveringssystemen per e-mail of online. Ze zijn zo makkelijk in het gebruik dat ze sommige patiënten misschien zouden kunnen overtuigen om geen voorgeschreven geneesmiddelen (illegaal) op het internet te kopen en zo weer een beroep te doen op een gepersonaliseerde farmaceutische zorg. Op termijn zouden deze apps zelfs een unieke digitale toegangspoort op de Belgische farmacie kunnen zijn; een soort groot platform waar op virtuele wijze alle apothekers worden samengebracht en dat de bevolking zowat 5.000 afhalingspunten zou kunnen aanbieden die over het hele grondgebied verspreid zijn. Bovendien wordt een optimale dienstverlening gewaarborgd, zowel voor wat de kwaliteit van de afgeleverde producten betreft als inzake de begeleiding en follow-up van de patiënten. 1. https://www.easypharm.be/ 2. http://www.mediplanet.be/nl/content/ onepharma-een-apotheek-binnen-handbereik 3. Zoals vermeld op de website van de respectievelijke leveranciers op 24 augustus 2015.


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above