Page 9

Apothekersblad_N_09_september_2015

Apothekersblad nr. 9 - september 2015 Actua — 9 Actua Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Duitse apothekers vragen uitsluiting gezondheidssector “De financiële belangen mogen geen voorrang krijgen op de kwaliteit van de zorg en de bescherming van de patiënten”: in een gezamenlijke verklaring, ondertekend door vijf nationale federaties van zorgverstrekkers, vragen de Duitse apothekers dat de gezondheidssector en -beroepen volledig uitgesloten worden van het toepassingsgebied van het TTIP, het vrijhandelsakkoord dat momenteel onderhandeld wordt tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Als dat niet het geval is, zo geven ze aan, dan zou een doorgedreven liberalisering van de gezondheidsdiensten het principe van de sociale solidariteit dat in Europa van kracht is, in het gedrang kunnen brengen: “de bescherming van de volksgezondheid is niet onderhandelbaar”. Een concreet voorbeeld? Tot de talrijke ‘belemmeringen voor het vrije verkeer’ die het TTIP op het vlak van de gezondheid al snel zou kunnen opheffen, behoren de regels voor de spreiding van de officina’s. Wat aan Walgreens, CVS, Rite Aid en andere grote officinale ketens uit de V.S. de mogelijkheid zou geven om zich vrij op ons continent te komen vestigen. De APB heeft aan de Belgische regering gevraagd om zich tegen elke clausule in het toekomstige partnership die het openen van apotheken in ons land zou liberaliseren, te verzetten. Bovendien werden contacten gelegd met de andere zorgverleners teneinde over deze aangelegenheid tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Eind augustus had het Europees burgerinitiatief tegen het TTIP al meer dan 2,5 miljoen handtekeningen ingezameld. Van 10 tot 17 oktober zullen tijdens een internationale mobiliseringsweek in Europa en in Noord-Amerika talrijke burgermaatschappelijke verenigingen samenkomen. De APB is in het hart van de Europese wijk gelegen en zal dus de omsingelingsactie van de Europese Top die gepland is op donderdag 15 oktober, van dichtbij kunnen volgen. 25 september: Werelddag van de Apotheker Therapietrouw op de voorgrond! Het trouw opvolgen van de geneesmiddelen behandeling door de patiënt is voor de gezondheidszorg een grote uitdaging. Als specialist van het geneesmiddel heeft de apotheker op dit vlak duidelijk een sleutelrol te vervullen. In het kader van de Werelddag van de Apotheker - waarvan het thema dit jaar luidt: ‘Pharmacist: your Partner in Health’ -, organiseert de APB op 25 september een Multidisciplinair Symposium over T herapietrouw (Multidisciplinary Symposium on Therapeutic Adherence). Doelstelling: het officinaal potentieel ter zake op de voorgrond plaatsen en de andere stakeholders van de gezondheidssector uitnodigen om samen na te denken over nieuwe multidisciplinaire strategieën die de therapietrouw kunnen bevorderen. Naar aanleiding hiervan zal de APB twee pilootprojecten toelichten waarmee men de meerwaarde van nieuwe officinale begeleidingsvormen wil onderzoeken. Voorlopig vertellen we er u nog niet meer over... maar weet alvast dat deze beroepsontwikkelingsprojecten centraal zullen staan in ons volgend nummer. “Pharmacist: Your partner in health” Développer, valoriser et soutenir l’expertise du pharmacien d’officine indépendant au service de la santé de ses patients De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen www.apb.be Elektronische voorschriften in de officina Kaap van 80% actieve gebruikers gerond De vooruitgang die in de loop van één jaar werd geboekt, is spectaculair. In de loop van juli 2015 hebben meer dan 4.000 officina’s Recip-e actief gebruikt. In dezelfde periode bedroeg het aantal huisartsen die op regelmatige basis elektronische voorschriften opstelden, ongeveer 3.000 (hetzij zowat 30% van de huisartsen). Sinds kort werd de kaap van 9.000 voorschriften die elke dag digitaal worden uitgevoerd, door de apothekers zelfs overschreden. Globaal heeft 97% van de officina’s de technische capaciteit aangetoond om elektronische voorschriften te scannen en te downloaden.


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above