Page 2

Korte-Berichten-N15-15-september-2015

Spray 10ml: € 7,04 nasa Rhinathiol Met Eucalyptol voor extra frisheid Verlicht snel (binnen 5 à 10 minuten) Minder toedieningen dus minder rebound effect NIEUWE VERPAKKING CAR232015 VANAF 6 JAAR Naam van het geneesmiddel NASA RHINATHIOL 0,1 % Neusspray, oplossing Xylometazoline hydrochloride. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling NASA RHINATHIOL 0,1 % neusspray, oplossing Xylometazoline hydrochloride 1,0 mg / ml. Eén verstuiving (ongeveer 70 μl) stemt overeen met ongeveer 70 μg xylometazoline hydrochloride. Hulpstoffen met bekend effect: Benzalkoniumchloride. Farmaceutische vorm Waterige oplossing voor uitwendig gebruik. Neusspray, oplossing. Klinische gegevens Therapeutische indicaties: NASA RHINATHIOL wordt langs de neus toegediend, als decongestief middel bij de symptomatische behandeling van neuscongestie, met name als gevolg van een banale rhinitis, een vasomotorische of allergische rhinitis of een sinusitis. In eerste instantie wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Volgend op de neusspoeling kan bij aanhoudende congestie NASA RHINATHIOL worden gebruikt. Dosering en wijze van toediening: Dosering: Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar. De neusspray van 0,1 % gebruiken. Neusspray 0,1 %. • Volwassenen: 1 tot 2 verstuivingen per neusgat, 2 tot 3 maal per dag. Maximum 2 verstuivingen per toediening en 6 verstuivingen per dag. • Kinderen ouder dan 6 jaar: 1 verstuiving per neusgat, 1 tot 2 maal per dag. Maximum 1 verstuiving per toediening en 2 verstuivingen per dag. Als de symptomen langer dan een week blijven bestaan, moet een klinische herevaluatie worden overwogen. NASA RHINATHIOL mag gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt. Wijze van toediening: Nasaal gebruik. Om het preparaat te verstuiven, het pompje activeren door de fles tussen de wijsvinger, de middelvinger en de duim te houden. Vooraf 2 tot 3 maal op het pompje drukken (niet in de neusopeningen) om een regelmatige verstuiving te verkrijgen. Contra-indicaties • Overgevoeligheid voor xylometazoline of een ander bestanddeel. • Personen met geslotenhoekglaucoom. • Zoals voor alle vasoconstrictoren is de toediening van xylometazoline tegenaangewezen na een transsfenoïdale hypofysectomie of na transnasale chirurgische interventies waarbij de dura mater werd blootgelegd. • NASA RHINATHIOL 0,1 % neusspray is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 6 jaar. Bijwerkingen Bij gevoelige personen en bij risicopatiënten (kinderen en bejaarde personen), kan xylometazoline systemische effecten veroorzaken, eigen aan de α-sympathomimetica. Brede verstuiving Met Neroli olie • Immuunsysteemaandoeningen: Overgevoeligheidsreacties. • Zenuwstelselaandoeningen: Hoofdpijn, slapeloosheid. • Hartaandoeningen: Hypertensie, palpitaties. • Ademhalingsstelselaandoeningen: In geval van langdurig of frequent gebruik, kan er rebound congestie optreden, gekenmerkt door zwelling en chronische roodheid van de neusmucosa en door chronische rhinitis. • Maagdarmstelselaandoeningen: Nausea Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Sanofi Belgium, Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem. Tel.: 02/710.54.00 info.belgium@sanofi.com Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen BE200837 Datum van eerste verlening van de vergunning / hernieuwing van de vergunning 15 maart 1999 Datum van herziening van de tekst Goedkeuringsdatum: 01/2013 Herzieningsdatum: 07/2013 Met Eucalyptol voor extra frisheid Brede verstuiving Met Neroli olie Met Eucalyptol voor extra frisheid Brede verstuiving Met Neroli olie


Korte-Berichten-N15-15-september-2015
To see the actual publication please follow the link above