Page 4

BROCHURE-INFO-INTREKKINGEN-NL

Procedure voor bedrijven Aanvraag tot intrekking Wanneer men tot de intrekking van een product dient over te gaan, moet volgende informatie aan de DGO via het aanvraagformulier tot intrekking overgemaakt worden per e-mail (dgo_scm@apb.be) of fax (02/285 42 84). Ò Naam van het product Ò Nationaal codenummer (CNK) Ò Registratienummer Ò Galenischevorm Ò VHB- of registratiehouder Ò Lotnummer(s) Ò Reden van intrekking Ò Mogen aangebroken verpakkingen aanvaard worden? Andere algemene informatie die op de intrekkingslijsten voorkomt is: Ò Aanvrager van de intrekking Ò Terugzendingsadres Ò Uiterste datum van terugzending Ò Speciale instructies (indien nodig) De teruggeroepen verpakkingen worden naar de DGO verzonden met een zendingsbon gegenereerd via de webapplicatie “Intrekkingen”. Vergoeding van de ingetrokken producten Na afsluiting van de intrekking worden listings per categorie (officina’s, ziekenhuizen en groothandelaars) ter beschikking gesteld aan de firma. Hierin staan de gegevens van de inzenders vermeld en het aantal ingestuurde verpakkingen per lotnummer.


BROCHURE-INFO-INTREKKINGEN-NL
To see the actual publication please follow the link above