Page 5

BROCHURE-INFO-INTREKKINGEN-NL

Voor de terugbetalingsprijzen is het de regel dat er geen financieel verlies geleden wordt wegens een intrekking. Reeds bij de aanvraag van de intrekking wordt in samenspraak met de firma de vergoedingswijze per verpakking voor de officinaapothekers vastgelegd. Vergoeding van de officina-apothekers kan op twee manieren gebeuren: Ò De verpakkingen worden terugbetaald via APB-DGO (centralisatieprocedure) De VHB- of registratiehouder vermeldt de terugbetalingsprijs (zonder BTW) aan apothekers in het aanvraagformulier tot intrekking en ontvangt na afsluiting van de intrekking een debetnota voor het totale terugbetalingsbedrag. Dit bedrag wordt door de VHB- of registratiehouder overgeschreven en de Dienst Intrekkingen van de DGO wordt belast met de terugbetaling naar de rekening van elke individuele apotheker. Ò De firma crediteert of vervangt zelf de verpakkingen De VHB- of registratiehouder ontvangt de rekeningnummers van de apothekers en staat zelf in voor de creditering of vervanging van de verpakkingen van elke individuele apotheker. Na het afsluiten van deze operatie dient hij de Dienst Intrekkingen van de DGO hiervan op de hoogte te stellen. Vergoeding van de ziekenhuisapotheken en de groothandelaars dient door de firma zelf te gebeuren (crediet of vervanging). De firma ontvangt daarvoor de rekeningnummers via de Dienst Intrekkingen van de DGO.


BROCHURE-INFO-INTREKKINGEN-NL
To see the actual publication please follow the link above