Nieuws

Apothekers helpen bij begeleiding COPD-patiënten

Gepubliceerd op 2/04/2024

​​***** Download het persbericht *****​

Brussel, 2 april 2024 - In België lijden meer dan 700.000 mensen aan de ernstige, weinig gekende en ongeneeslijke longaandoening COPD, beter bekend als ‘rokerslong’. COPD is verantwoordelijk voor 3.500 overlijdens per jaar in ons land. Met de juiste behandeling kan de vooruitgang van de ziekte echter worden vertraagd, kunnen de symptomen worden verminderd en kan de levenskwaliteit worden verbeterd. Apothekers zullen daar voortaan een actieve rol in spelen. 

***​**

Vanaf vandaag kunnen patiënten met deze chronische longziekte rekenen op een volledig terugbetaalde zorgverlening in de apotheek. Het is de bedoeling dat de apotheker twee begeleidingsgesprekken 'Goed Gebruik van Geneesmiddelen' (GGG) houdt met de patiënt. De nadruk ligt op een goed medicatiegebruik (onder meer inhalatietechniek en therapietrouw), naast een bredere kennis van de ziekte en het belang van rookstop en vaccinatie tegen griep, covid en pneumokokken. Het nodige budget werd voorzien door federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en het RIZIV. Deze nieuwe dienst is een uitbreiding van de gelijkaardige aanpak voor astma waarmee de apothekers al ervaring hebben sinds 2013.

Wat is COPD?

Chronic Obstructive Pulmonary Disease of COPD is een ongeneeslijke longziekte, veroorzaakt door een ontsteking van de luchtwegen. Deze ontsteking leidt tot obstructie van de luchtwegen en longbeschadiging. Met de tijd wordt het alsmaar moeilijker om vrij te ademen.

Roken is dé belangrijkste oorzaak van COPD. Ongeveer 9 op de 10 COPD-patiënten zijn (ex)rokers. Hoe langer je rookt of gerookt hebt, hoe groter het risico. Als je nooit gerookt hebt, loop je weinig risico. Bij sommigen is COPD te wijten aan het langdurig inademen van giftige stoffen of fijnstof. De aandoening kan ook erfelijk bepaald zijn.  

De helft van de COPD-patiënten zijn niet op de hoogte dat ze deze ziekte hebben. De diagnose wordt vaak laattijdig gesteld, wanneer het niet meer mogelijk is om bepaalde symptomen terug te draaien. Kortademigheid en hoesten zijn signalen die de apotheker kan detecteren.

Koen Straetmans, voorzitter APB: “COPD is een verraderlijke ziekte en begint vaak met een schijnbaar onschuldige hoest. Het is een sluimerende aandoening, die gaandeweg een grotere plaats in het leven van de patiënten inneemt. Tot op heden is er geen echte remedie voor. We kunnen de symptomen wel verlichten. De apotheker is een zorgactor die de COPD-patiënt hierin helpt en ondersteunt."

Rol van de apothekers 

COPD is de 3de belangrijkste doodsoorzaak in Europa, na hartaanvallen en beroertes. De Kamer nam midden 2022 een resolutie aan die de nood aan een integrale en doeltreffende aanpak van COPD bevestigde, zowel met betrekking tot preventie en bewustwording, screening en vroegdetectie, als behandeling en follow-up van de ziekte. 

Apothekers zetten zich al jaren in voor de herkenning en preventie van longaandoeningen. Met de nieuwe terugbetaalde begeleidingsgesprekken wordt de ondersteuning van COPD-patiënten verder versterkt. Door deze opvolging, die gratis is voor de patiënt, stijgt niet alleen de effectiviteit van de behandeling, maar daalt ook de nood aan het gebruik van noodmedicatie. Het versterkt tevens de lokale multidisciplinaire samenwerking tussen de betrokken zorgverleners.  

De apotheker speelt een belangrijke rol in het dagdagelijks medicatiegebruik van COPD-patiënten. Na de diagnose volgt idealiter multidisciplinaire zorg. De lokale tandem tussen de huisarts en de apotheker is de sleutel tot het succes, naast andere zorgverleners zoals de arts-specialist, kinesist enz. Een betere levenskwaliteit en een aanzienlijke besparing op de ziektelast zijn mogelijk. Tot slot worden COPD-patiënten hiermee uit hun sociaal isolement gehaald,besluit Koen Straetmans. 

>> Begeleidingsgesprekken GGG COPD: praktische info


Meer info?

Contacteer Luc De Seranno, Nederlandstalig woordvoerder van APB 

0477.38.23.37 – Luc.DeSeranno@apb.be.


​​

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer