Nieuws

Apothekers mogen weldra vaccineren tegen griep

Gepubliceerd op 6/10/2023

​​​​***** Download het persbericht in PDF *****

Gisterenavond, donderdag 5 oktober, heeft het federaal parlem​ent de definitieve goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp dat apothekers toelaat om ook tegen griep te vaccineren in de apotheek, van zodra de wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De verenigingen die apothekers vertegenwoordigen op federaal en gewestelijk niveau - APB, OPHACO, VAN, pharmacy.brussels en AUP - zijn trots op dit resultaat na een lang overlegproces waarbij de focus lag op het verhogen van de vaccinatiegraad bij risicogroepen.  

Op 11 maart 2022 is in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd dat Belgische apothekers die de vereiste opleiding hebben gevolgd, toelaat om COVID-19-vaccins toe te dienen in de apotheek. Gisteren, donderdag, heeft het parlement in een plenaire vergadering een ontwerpwijziging van de regelgeving goedgekeurd die apothekers nu ook in staat zal stellen om - net zoals bij COVID-19 - gratis tegen griep te vaccineren.  

Apothekers hebben vorig jaar, tijdens de boostercampagne in de herfst, al bewezen effectief te zijn als aanvullend vaccinatiekanaal, veelal in staat een publiek te bereiken dat anders niet gevaccineerd zou zijn. Het aantal vaccinaties dat in apotheken werd toegediend, bleek zelfs aanzienlijk hoger te zijn dan aanvankelijk geschat door de verantwoordelijke instanties voor regionale vaccinatiecampagnes. 

Het professionalisme en de efficiëntie die onze sector aan de dag heeft gelegd bij de uitvoering van de vaccinatie tegen COVID-19 hebben zeker het vertrouwen van de overheid en de erkenning van de rol van apothekers binnen de Belgische gezondheidszorg versterkt", zegt Koen Straetmans, voorzitter van APB. “Onze oprechte dank gaat uit naar de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, en naar alle Belgische autoriteiten.” 

Risicogroepen 

De vaccinatiegraad in ons land is - vooral bij kwetsbare personen - nog steeds te laag. Het belangrijkste doel is dan ook om ouderen en risicogroepen met onderliggende aandoeningen maximaal te beschermen tegen griep en COVID-19 door dit najaar een vaccinatieprogramma uit te rollen, dat complementair is aan dat van de andere vaccinerende zorgverleners, met name huisartsen en verpleegkundigen. 

In 12 Europese landen, zoals bijvoorbeeld onze buren Frankrijk of Duitsland, zijn apothekers al enkele jaren betrokken bij griepvaccinatie. En het bewijs is duidelijk: in deze landen stijgt het aantal gevaccineerden. Dat is logisch omdat apotheken zeer toegankelijk zijn, vooral voor mensen die voorheen moeilijk te bereiken waren. Apothekers, huisartsen en verpleegkundigen kunnen samenwerken om het aantal griepvaccinaties komende winter in België te verhogen”, verduidelijkt OPHACO-voorzitter Marcel Hermans. 

Apothekers zijn er klaar voor 

Sinds 2 jaar kunnen apothekers het griepvaccin rechtstreeks, zonder doktersvoorschrift, en eventueel met terugbetaling verstrekken. Aangezien het RIZIV het vaccin grotendeels vergoedt voor iedereen die tot een risicogroep behoort, kunnen bijna 2 miljoen van onze landgenoten het vaccin bij de apotheek krijgen mits een eigen bijdrage van ongeveer 4 euro. 

Vorig jaar, tijdens de COVID-19 vaccinatiecampagne, werden veel apothekers herhaaldelijk geconfronteerd met hetzelfde verzoek: patiënten wilden ook in hun apotheek tegen griep gevaccineerd worden. En ondanks het feit dat ze over alle nodige voorwaarden beschikten – zowel qua opleiding als infrastructuur en team - moesten deze apothekers hun patiënten soms teleurstellen, waardoor sommigen afzagen van vaccinatie. De interesse voor deze ontwikkeling is dus duidelijk aanwezig onder de bevolking. 

Apothekers die dat willen, kunnen tot eind december 2023 griepvaccinaties aanbieden in hun apotheek. De afgelopen weken hebben bereidwillige apothekers via hun beroepsverenigingen alle informatie ontvangen die ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Vaccinatie tegen griep - door de huisarts of apotheker - wordt aanbevolen vanaf 15 oktober, en op die datum zullen apothekers- en artsenverenigingen een grote bewustmakingscampagne lanceren op sociale netwerken.  

"Ik wil nogmaals alle apothekers hartelijk danken voor het werk dat ze dagelijks verrichten binnen onze gezondheidszorg. De afgelopen jaren hebben apothekers elke dag hard gewerkt om burgers en patiënten bewust te maken, hun vele vragen te beantwoorden, vaccinatiecentra te ondersteunen en vervolgens screening en vaccinatie tegen COVID-19 in apotheken aan te bieden. Vandaag is de implementatie van de griepvaccinatie, die een belangrijke nieuwe mijlpaal betekent voor ons beroep, een logisch verlengstuk van onze niet-aflatende inzet tijdens de covidpandemie", besluit Koen Straetmans. 

Meer info? Contacteer  

  • ​Luc De Seranno, woordvoerder (NL) APB - 0477 38 23 37 –Luc.DeSeranno@apb.be 

  • ​Stéphany Janssens, woordvoerder OPHACO  - 0472 80 63 75 – s.janssens@ophaco.org 


 ​

​​

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer