Nieuws

Vaccinatie in de apotheken wordt verlengd

Gepubliceerd op 9/01/2024

​​
***** Download het persbericht in PDF *****

Brussel 9 januari 2024 – Eind vorig jaar is het koninklijk ​besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsbla​d dat apothekers toelaat om ook dit kalenderjaar tot eind 2024 te vaccineren tegen griep in de apotheek. Momenteel circuleert het coronavirus volop en houdt het griepvirus zich nog koest. Het is nu een prima moment om die prik(ken) alsnog te laten zetten. Sinds het najaar ’23 hebben de Belgische apothekers bijna 290.000 griepvaccins en meer dan 630.000 coronavaccins toegediend in hun apotheek. 

Gratis vaccinatie in de apotheek is tot nog toe al goed opgepikt:  

  • Sinds september 2023 werden al 636.810 vaccins tegen COVID-19 toegediend in de Belgische apotheken.1    
  • Sinds het begin van de seizoensvaccinatie tegen griep zijn al 288.562 griepvaccins toegediend in de Belgische apotheken.1   
  • Meer dan 70% van de gevaccineerde patiënten in de apotheek is ouder dan 60 jaar. 
  • Patiënten die zich tegen griep willen laten vaccineren, kunnen daarvoor terecht in meer dan 65% van de Belgische apotheken (voor COVID-19 is dat ongeveer 60%).    

Nog niet te laat om je tegen griep te vaccineren ​

Momenteel geldt c​ode geel voor infecties aan de luchtwegen (toename circulatie, druk op zorgsysteem blijft onder controle) volgens het advies van de Risk Management Group (RMG). De aanbevolen maatregelen voor de algemene bevolking blijven het naleven van de basis hygiëne en je laten vaccineren tegen COVID-19 en griep, zeker als je tot een risicogroep behoort. Je arts of apotheker kan je hierover raad geven.   

De gezellige periode van feestdagen en kerstmarkten staat ook synoniem voor veel sociale contacten. Het coronavirus circuleert intussen opnieuw volop. Het griepvirus daarentegen is nog niet wijd verspreid in ons land. Experts verwachten de grieppiek rond eind januari of begin februari. Zolang die piek niet bereikt is, blijft het zinvol om je te laten vaccineren.

In België worden jaarlijks gemiddeld 500.000 mensen getroffen door griep. Ongeveer 1 op de 1000 mensen krijgt complicaties (zoals longontsteking) waarvoor ziekenhuisopname nodig is. Onder andere door een zekere ‘vaccinatiemoeheid’ is momenteel de vaccinatiegraad in ons land nog te laag, vooral bij kwetsbare personen. Het belangrijkste doel is dan ook om ouderen en personen met een verminderde immuniteit maximaal te beschermen tegen griep en COVID-19, in nauwe samenwerking met de andere vaccinerende zorgverleners, met name huisartsen en verpleegkundigen.

Na de griepprik duurt het twee weken vooraleer je optimaal bent beschermd. Aangezien het RIZIV het griepvaccin grotendeels vergoedt voor iedereen die tot een risicogroep behoort, kunnen meer dan 2 miljoen Belgen het vaccin bij de apotheek krijgen met een eigen bijdrage van ongeveer 4 euro. Op www.apotheek.be kan iedereen een apotheek vinden waar hij of zij zich kan laten vaccineren. 

 “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk risicopersonen ​zich tijdig laten vaccineren”, zegt Koen Straetmans, voorzitter van APB, “omdat het griepvirus hen hard kan treffen. Bovenal mag de griep niet worden onderschat. Je kan jezelf ertegen beschermen? Doe het dan ook! Zo simpel is het. Door ons te laten vaccineren beschermen we elkaar, terwijl we het risico om ernstig ziek te worden aanzienlijk verkleinen. Apothekers en andere zorgverleners streven er samen naar om de vaccinatiegraad zoveel mogelijk te verbeteren.” 

Sinds 11 oktober 2023 was het wettelijk al mogelijk voor de Belgische apothekers (met de vereiste opleiding) om tot eind 2023 te vaccineren tegen griep in de apotheek. Het nieuwe koninklijk besluit, gepubliceerd op 27 de​cember 2023, voorziet nu d​e verlenging tot eind 2024 van de griepvaccinatie door apothekers. We herinneren eraan dat het de apothekers al permanent was toegestaan om COVID-19-vaccins toe te dienen in de apotheek. Zo dragen ze hun steentje bij als aanvullend vaccinatiekanaal en bereiken ze een publiek dat tot nog toe moeilijk te bereiken was.

Onze sector bedankt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en alle Belgische overheden voor het vertrouwen en de erkenning van de rol van apothekers als laagdrempelige en professionele zorgverleners binnen de Belgische gezondheidszorg. Veel patiënten willen in hun vertrouwde apotheek gevaccineerd worden; in veel andere landen was dat al langer mogelijk. De huidige verderzetting tot eind 2024 van de griepvaccinatie door apothekers, een belangrijke nieuwe mijlpaal voor het beroep, is een logisch verlengstuk van ons maatschappelijk engagement ten aanzien van de bevolking en de volksgezondheid”, besluit Koen Straetmans.


Meer info? 

Contacteer Luc De Seranno, Nederlandstalige woordvoerder van APB 

0477.38.23.37 – Luc.DeSeranno@apb.be.


​ 1Bron: geregistreerde CNK’s, FarmaFlux. 


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer