Nieuws

#allemaalsamen

Gepubliceerd op 13/03/2020

Beste collega’s,

Het is zo ver. Hoewel er nog maar enkele honderden geïsoleerde gevallen van COVID19 zijn, nemen onze regeringen drastische maatregelen. Je zal de komende dagen allicht nog meer overstelpt worden door bezorgde en soms ronduit angstige burgers. Zij zullen zoals steeds kunnen rekenen op jouw betrouwbaar advies.

Dit is het moment waarop we als toegankelijke en wetenschappelijke geschoolde zorgverstrekkers met verantwoordelijkheidszin kunnen uitblinken. Nu zal blijken hoe nodig wij zijn.

Waar het nu echt om gaat, zijn de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: hoogbejaarden en chronisch zieken. Wat we nu #allemaalsamen moeten vermijden is dat te veel van hen besmet raken, ernstige complicaties krijgen en zo de intensieve zorgen van onze ziekenhuizen gaan overbelasten. Als we met zijn allen samen de piek van de epidemie kunnen vertragen, kan de toestand onder controle blijven. Daarvoor moeten we nu alles op alles zetten.

Daarom vragen we je om te doen wat je kan om de continuïteit van farmaceutische zorg en de toegang tot geneesmiddelen te garanderen voor jouw patiënten en samen voor de hele bevolking. Uitgebreide info kan je lezen in onze aanbevelingen. Om (mogelijk) besmette patiënten duidelijk te maken dat ze moeten bellen en niet de apotheek binnenkomen, kan je deze affiche gebruiken.

Ongetwijfeld zit je zelf ook met een hoop vragen. Zijn wij wel voldoende beschermd? Zullen er ook voor ons mondmaskers zijn? Zijn wij verplicht om open te blijven? Moeten wij voor alle zieken de medicatie aan huis leveren? Wie gaat dat betalen? Hoe lang gaat deze toestand duren? APB heeft de federale en regionale overheden gecontacteerd. De overheid en de FOD Volksgezondheid houden rekening met onze bezorgdheden, maar streven een pragmatische aanpak na en stellen daarbij prioriteiten (eerst ziekenhuizen, artsen en tandartsen, omdat zij de patiënten lichamelijk onderzoeken). We blijven evenwel aandringen op de noodzaak om de apothekers te beschermen, aangezien ook wij met patiënten te maken krijgen.

Er blijven op dit moment meer vragen dan antwoorden. Er is veel onzekerheid. Wat we nu moeten doen, is echter vrij eenvoudig en behoorlijk duidelijk: ons gezond verstand gebruiken en de aanbevelingen toepassen. Onze apotheken open houden en de wachtdienst verder verzekeren. Dat zal niet gemakkelijk zijn, dat is duidelijk. En toch zullen we het waar maken. Dat weet ik zeker. Onze patiënten en onze medeburgers rekenen op ons. En dat mogen ze.

Bedankt voor je dagelijkse inzet en goede moed voor de drukke periode die er aan komt. Je kan rekenen op je beroepsvereniging om je te ondersteunen in deze uitzonderlijke omstandigheden. We volgen alle nationale en internationale evoluties en richtlijnen op de voet en houden je via de gebruikelijke kanalen op de hoogte. Wordt vervolgd!

Lieven Zwaenepoel, APB-voorzitter

Heb je vragen over deze open brief of over andere zaken in verband met het coronavirus? Het directiecomité van APB staat dit weekend klaar om je vragen te beantwoorden. Stuur een vraag naar info-corona@apb.be. Zowel zaterdag als zondag, tussen 10 en 14 uur, beantwoorden we je mails. Vergeet niet je naam en APB-nummer te vermelden.  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer