Werkaanbiedingen

APB is momenteel op zoek naar een m/v: Apotheker- Expert / 'Directeur Tariferingsdienst'

Gepubliceerd op 6/01/2016

Deze vacature is vervuld!

De APB is de nationale federatie van zelfstandige officina-apothekers. Meer dan 4 publieke Belgische apotheken op 5 zijn hierbij aangesloten en worden er door hun lokale beroepsvereniging vertegenwoordigd. Naast de verdediging en de promotie van het beroep bij alle stakeholders van de gezondheidssector, biedt de APB aan zijn leden een brede waaier van diensten en middelen die hen ondersteunen in de dagelijkse uitoefening van hun beroep.

De dienst Tarieven, Tarifering & Software support is verantwoordelijk voor de inzameling, het nakijken en de update van de technische gegevens van alle producten die afgeleverd kunnen worden in een officina open voor het publiek, alsook het support van de softwarehuizen om een correcte implementatie van de gegevens te verzekeren in de officinatoepassingen. De apothekers, klanten en softwarehuizen kunnen eveneens met hun vragen terecht bij deze dienst. De dienst fungeert ook als expertisecentrum betreffende de reglementering rond terugbetalingen voor alle partners en apothekers-leden van APB.

Momenteel zijn wij voor deze dienst op zoek naar een m/v:

Apotheker- Expert / 'Directeur Tariferingsdienst'

Verantwoordelijkheden en taken:

De Directeur Tariferingsdienst heeft de verantwoordelijkheid over :

 • Het beheer en de organisatie van mensen en middelen van de Dienst
 • De kwaliteit van de uitgevoerde tariferingen
 • De realisatie en publicatie van informatie aan klanten van de dienst
 • Opvolging van de regelgeving met betrekking tot tarifering
 • Het privacybeleid van de tariferingsdienst (gevolgen voor gans APB inbegrepen).
 • Vertegenwoordiging van APB in officiële commissies en werkgroepen waarin hij/zij benoemd wordt.

De Directeur Tariferingsdienst heeft als belangrijkste taken :

 • Coördinatie, opvolging en uitwerking van de werkzaamheden van de Dienst.
 • Waarborgen van de noodzakelijke contacten met externe partners (RIZIV, NIOOO, NMBS, , Defensie, Politie, softwarehuizen, verzekeringsinstellingen …)
 • Expertisecentrum ivm terugbetalingswetgeving: beantwoorden van vragen van klanten (apothekers-leden, andere tariferingsdiensten, klanten van eigen tariferingsdienst, softwarehuizen, etc.)
 • Het schrijven van de lastenboeken, de coördinatie van de ontwikkeling en de functionele opvolging van de tariferingsprogramma's
 • Medewerking verlenen aan de integratie en ontwikkeling van de verschillende databanken van APB en aan initiatieven van APB in het kader van de beroepsontwikkeling en beroepsverdediging van officina-apothekers.
 • Projectmanagement en leadership opnemen van welgedefinieerde projecten.
 • Het geven van vormingen en voordrachten in direct verband met het werkdomein (vb. meetings met de tariferingsdiensten, …).

De Apotheker-Directeur Tariferingsdienst rapporteert aan de Manager Tarieven, Tarifering & Software Support.

Profiel :

Professioneel

 • Diploma van apotheker
 • Tweetalig (Nederlands, Frans),
 • Kennis van de farmaceutische regelgeving en tarifering

Specifiek

 • Informatica : goede kennis van databeheersystemen, van de gebruikelijke bureausoftware (Word, Excel, Powerpoint, etc.), en van tariferingsprogramma's
 • Vermogen tot synthese en redactie van farmaceutisch-technische teksten
 • Vermogen tot de realisatie van publieke voordrachten

Persoonlijk

 • Respect voor de waarden van de onderneming: respect voor medewerkers en collega's, integriteit, wil voor continue verbetering en persoonlijke vernieuwing, verantwoordelijkheidszin
 • Leidinggevende en didactische capaciteiten
 • Uitgesproken organisatorisch en communicatievaardig
 • Zin voor initiatief
 • Coaching en ondersteuning van de dossierbeheerders.


Interesse? Gelieve uw CV en motivatiebrief te sturen aan Ilse Verschueren via mail : ilse.verschueren@apb.be. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij Dhr. Luc Vansnick, Director Political Affairs (02/285.42.70) of Ilse Verschueren, HR Director (02/609.46.22).


 • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer