Wie zijn we?

​De APB is de nationale federatie van zelfstandige officina-apothekers. Meer dan 4 publieke Belgische apotheken op 5 zijn hierbij aangesloten en worden er door hun lokale beroepsvereniging vertegenwoordigd. Naast de verdediging en de promotie van het beroep bij alle stakeholders van de gezondheidssector, biedt de APB aan zijn leden een brede waaier van diensten en middelen die hen ondersteunen in de dagelijkse uitoefening van hun beroep. Parallel ontwikkelt de APB talrijke researchactiviteiten en prospectieve studies voor het ontwikkelen van nieuwe diensten in de apotheek die een positieve bijdrage leveren tot de volksgezondheid. De APB kan rekenen op een honderdtal medewerkers die allen éénzelfde doel voor ogen hebben:

de meerwaarde van de zelfstandige officina-apotheker ten dienste van de gezondheid van zijn patiënten ontwikkelen, valoriseren en ondersteunen.


Onze leden beroepsverenigingen :

 

 

 

 

Association Pharmaceutique de la Province de Liège

 Association des Unions de Pharmaciens

Apothekersvereniging Van het Brussels gewest

Apothekersvereniging Van het Land van Aalst

Brabants Apothekers Forum

  • BAM

Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen

Cercle Royal Pharmaceutique de l'Arrondissement de Nivelles

Westvlaamse Apothekersvereniging

Koninklijke Apothekersvereniging Van Antwerpen

Koninklijke Apothekersvereniging Van Waasland

Kempische Farmaceutische Kring

Koninglijk Limburgs Apothekers Verbond

Koninglijk Oost-Vlaams Apothekersgild

Union des Pharmaciens de la région de Bruxelles-capitale

Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental

  • UPL

Union Pharmaceutique Luxembourgeoise

Union Pharmaceutique du Sud et l'Entre-sambre et Meuse

Union Pharmaceutique de l'arrondissement judiciaire de Verviers et Eupen

Union Royale Pharmaceutique de Charleroi

Union Royale Pharmaceutique de la Province de Namur

Vlaams Apothekersnetwerk

 

  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer