Wie zijn we

FMD gerelateerde problemen

​​Hoewel APB er alles aan doet om de hinder die de implementatie van de FMD met zich meebrengt tot een minimum te beperken, kunnen zich op het terrein toch een aantal problemen voordoen. Vaak betreft het door de firma’s laattijdig of fout doorgestuurde GTIN codes.

Dit kan aanleiding geven tot onterechte ’alerts’. Soms kunnen zich ook andere meer technische problemen voordoen. Afhankelijk van de datum van het verwerken van de gegevens door de softwarehuizen kan het probleem soms nog een aantal dagen blijven bestaan, ook al zijn onze databanken reeds aangepast.

Om U hierbij te ondersteunen, publiceren we regelmatig een overzicht met de meest recente problemen. Klik hier om het meest recente overzicht te downloaden. Foutmeldingen die U hier niet terugvindt, mogen steeds doorgestuurd worden naar gtin@apb.be.

Opgelet : Het meest recente overzicht heeft tot doel U als apotheker te ondersteunen in het dagdagelijks beheer van problemen naar aanleiding van de implementatie van de FMD. Het ontslaat de apotheker geenszins van volgende verplichtingen bij de verificatie bij het afleveren aan de patiënt, als deze online niet mogelijk is :
• De conformiteit van de verpakking checken (er bestaan geen afwijkingen tegenover de gewoonlijk afgeleverde verpakking).
• De integriteit van het “anti-tampering device” (middel tegen knoeien) nagaan.
• Nagaan of het geneesmiddel door de gebruikelijke leverancier werd aangeleverd.
• Het unieke identificatiekenmerk registreren om het later te deactiveren, nadat technische problemen opgelost zijn.
De apotheker levert het geneesmiddel enkel maar af als de bovenstaande controles in orde zijn.
Bij twijfel of beschadiging mag het geneesmiddel in géén geval afgeleverd worden.


Verdere informatie over de FMD vindt u hier
  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer