Apothekers

Gepubliceerd op 7/09/2022

​​

Publicatie & Webapplicatie Intrekkingen

De Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek organiseert de publicatie, informatieverspreiding en volledige logistieke afhandeling van de intrekking van de markt (België en het Groothertogdom Luxemburg) van niet-conforme producten en van producten met stopzetting van commercialisatie of schrapping/schorsing van de registratie/vergunning.

De periodieke en systematische hercontrole door ons laboratorium, de georiënteerde staalnames door het FAGG, interne controles van de fabrikanten en een degelijke klachtenbehandeling kunnen leiden tot de detectie van een aantal niet-conforme producten welke uit circulatie dienen genomen te worden.

Publicatie

De DGO publiceert deze intrekkingen continu op de website en verzendt deze per e-mail (de e-recalls​) naar de hierop aan geabonneerden, waaronder officina-apothekers (B + Lux), ziekenhuizen (B + Lux) en groothandelaars-verdelers (B + Lux). De gezondheidsautoriteiten (B + LUX) worden ook op de hoogte gebracht. Een compilatie van de weblijsten verschijnt in de Korte Berichten waarvan de papieren versie aan alle apothekers (B + Lux), ziekenhuizen (B + Lux) en groothandelaars-verdelers verzonden wordt.

Webapplicatie "Intrekkingen"

De Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek stelt de webap​plicatie Intrekkingen  ter beschikking waar u producten die teruggeroepen worden via de intrekkingslijsten van DGO zelf kunt registreren en opvolgen van verzending tot aan de vergoeding.

Opgelet: de producten die per vergissing naar DGO teruggestuurd worden en die niet aan de criteria van de intrekkingslijsten voldoen mogen niet terug in de distributieketen gebracht worden en zullen door DGO vernietigd worden.

Elektronisch registreren

In de eerste module "Start een nieuwe zending" van de webapplicatie "Intrekkingen" kunt u de terug te sturen producten, bestemd voor DGO, elektronisch registreren door enkel de aantallen in te geven. Voor ziekenhuisapotheken en apotheken die IMV beoefenen bestaat de mogelijkheid om per eenheid in te geven indien de firma ontblisterde verpakkingen aanvaardt. De unidosissen moeten duidelijk geïdentificeerd zijn met de productnaam en het lotnummer die aan de vereisten van de intrekkingslijst beantwoorden. Indien niet, moet de apotheker een bewijs van traceerbaarheid via zijn software aan DGO bezorgen.

Eenmaal de aantallen geregistreerd zijn, wordt er een zendingsbon in pdf formaat gegenereerd.  Deze bon drukt u af en voegt u toe aan de terug te sturen verpakkingen naar de DGO.

De beheermodule "Mijn zendingen" laat toe om op elk moment een overzicht en een detail van uw reeds verzonden zendingen te consulteren. U kunt hier eveneens opvolgen of uw zending ontvangen werd door DGO en de vergoedingswijze voor elk product.

Vergoeding

Bij de intrekking van een product uit de markt bestaan volgende mogelijkheden voor de vergoeding:

  • De firma staat zelf in voor de creditering of vervanging van de verpakkingen van elke individuele apotheker, ziekenhuis en groothandelaar-verdeler.
  • De verpakkingen worden terugbetaald via DGO (Wij verzoeken de firma's dat de terugbetalingsprijs zo bepaald wordt dat de apothekers, ziekenhuizen en groothandelaar-verdeler geen financieel verlies lijden voor een intrekking waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn).

De derde module van de webapplicatie "Mijn terugbetalingen" geeft een overzicht van al uw teruggestuurde producten met hun wijze van vergoeding en status van terugbetaling indien deze uitgevoerd wordt door DGO.

Deze terugbetalingen worden gegroepeerd en een 4-tal keer per jaar uitbetaald.

Een e-mail wordt verstuurd met een aankondiging van terugbetaling, waarbij u gevraagd wordt om via "Mijn Apotheek/Mijn Profiel" uw gegevens (o.a. uw bankrekeningnummer) na te kijken en indien nodig aan te passen zodat een correcte uitbetaling kan gebeuren.​

Deze module biedt u eveneens de mogelijkheid om de details van afgesloten of lopende terugbetalingen te raadplegen.

Creditnota's worden per e-mail (e-invoicing) of op papier verzonden en kunnen geraadpleegd worden  in "Mijn Apotheek/Mijn Profiel" > "Mijn facturen".

Laatste update: 07/09​/2022​

​​

  • © Copyright 2023
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer