COVID Geneesmiddelen

Info over Paxlovid

Gepubliceerd op 20/12/2023

​Laatst bjigewerkt op 20 december 2023

Sinds 1 november 2023 wordt Paxlovid terugbetaald. Bestellen, afleveren en tariferen do​e je voortaan op basis van de CNK 4495032, volgens de gekende procedure voor vergoedbare geneesmiddelen. De bestelprocedure bij de strategische stock van de overheid is niet meer van toepassing.​

*****

(Belangrijk: sinds 26/10/2022 geldt een nieuwe bestelprocedure voor Paxlovid​​​)

Op 22/04/2022 kon u in onze ni​euwsbrief al lezen dat apothekers nu ook Paxlovid kunnen afleveren aan ambulante patiënten. 

“Ernstig immuungecompromitteerde patiënten zijn bijzonder kwetsbaar voor SARS-CoV2 en de behandelingen die momenteel in België beschikbaar zijn, zijn relatief minder doeltreffend (in vitro) tegen de omicron BA.2-variant", schrijft het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE). “Een alternatieve therapeutische aanpak is dus wenselijk. Recent zijn een aantal antivirale geneesmiddelen ontwikkeld voor de vroegtijdige behandeling van COVID-19 bij risicopatiënten."

“Pfizer's nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®) is er daar één van. Het is een oraal geneesmiddel, waardoor het gemakkelijk kan worden toegediend aan ambulante patiënten. Paxlovid heeft van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) op 28 januari 2022 een voorwaardelijke vergunning gekregen om in de handel te worden gebracht."

“Dit geneesmiddel lijkt veelbelovende resultaten op te leveren voor patiënten die het risico lopen een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen. Gezien de resterende onzekerheid over de werkzaamheid en veiligheid, met name bij ouderen en/of patiënten met polyfarmacie, heeft de Task Force COVID Therapeutics echter besloten het gebruik ervan te beperken tot ernstig immuungecompromitteerde patiënten met een zeer hoog risico op het ontwikkelen van een ernstige vorm van COVID-19."

Voorwaarden voor voorschrijven

Paxlovid® mag uitsluitend worden voorgeschreven door een medisch specialist. Om er zeker van te zijn dat er geen contra-indicaties zijn voor de behandeling met Paxlovid® (bv. interacties met andere geneesmiddelen) dient de specialist de huisarts te contacteren wanneer hij het geneesmiddel aan een patiënt voorschrijft.

Het geneesmiddel is voorzien voor ambulant gebruik bij ernstig immuungecompromitteerde patiënten bij wie COVID-19 is vastgesteld op basis van een PCR of antigentest. En de behandeling moet binnen de 5 dagen na het optreden van de symptomen gestart worden.  (zie ook FAQ)

Rol en verantwoordelijkheid van de apotheker-titularis

De apotheker-titularis van een officina is verantwoordelijk voor de bestelling, de juiste aflevering van het geneesmiddel bij de patiënt en de juiste farmaceutische zorg. Als de titularis vaststelt dat gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen een interactie vertonen met Paxlovid, dient hij/zij contact op te nemen met de voorschrijvende arts (medisch specialist).

Je vindt meer informatie over:

  • het voorschrijven van Paxlovid aan ernstig immunogecompromitteerde patiënten,
  • de distributie en het verstrekken van het ge​neesmiddel​,
  • het monitoren van patiënten,  
  • het verzamelen en registreren van gegevens (in het kader van telemonitoringprogramma's),
  • het melden van ernstige of ongewenste bijwerkingen,
  • ​het vernietigen van niet toegediende tabletten

in de standard operating procedures (SOP) Paxlovid® (nirmatrelvir/ritonavir) ​ op de website van het KCE.

Praktische info

Apothekers kunnen het geneesmiddel bestellen bij Movianto, de distributeur die de strategische voorraad van de staat beheert sinds 26/10/2022. Het bestelformulier is beschikbaar HIER. 

Op de website paxlovideducation.be van Pfizer vind je de samenvatting van de productkenmerken (SPK), een bijsluiter (informatie voor de patiënt), een interactieszoeker en een link om bijwerkingen te melden. Het FAGG moedigt zorgverstrekkers en patiënten sterk aan om alle bijwerkingen van Paxlovid en gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen (inclusief voorschriftvrije) te melden via het meld​portaal.

Terugbetaling.

​APB heeft met de overheid onderhandeld over een vergoeding voor de officina-apothekers voor het afleveren van covid-geneesmiddelen (Paxlovid®, Lagevrio®) uit de strategische voorraad. Op 11/07/2022 werd het KB gepubliceerd dat de vergoeding van de aflevering regelt. Concreet bedraagt het honorarum voor het afleveren van Paxlovid® €14,03/patiënt. 

De terugbetaling is van toepassing met terugwerkende kracht, en geldt d​us voor alle afleveringen van deze geneesmiddelen sinds 18/02/22. Jouw tarifieringsdienst zal je daarover instructies bezorgen. 

​Rechtstreekse links naar
  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer