Covid testing

APBnews 2 februari 2022

Gepubliceerd op 2/02/2022

APB News

Covid-testing: er komt geen isolatie-attest

​​Gepubliceerd op 2/02/2022

De kogel is door de kerk: het isolatieattest komt er niet. Gezien het hoge aantal besmettingen en het feit dat de meeste mensen die besmet zijn milde symptomen vertonen, is die beslissing niet onbegrijpelijk. Het is niet nodig om iedereen die besmet is meteen 7 dagen ziekteverlof voor te schrijven, zeker niet als het gaat om het grote aantal telewerkers die zich niet ziek voelen. Ze moeten wel in isolatie en 7 dagen thuisblijven, maar van thuis uit werken kan dan nog. Daarom moet iedereen die niet kan telewerken of echt ziek is nog steeds langs de arts voor een bewijs van arbeidsongeschiktheid of een attest voor de school.

Richtlijnen voor kinderen opnieuw aangepast

De noodremprocedure is niet meer van toepassing voor kinderopvangverblijven, crèches en scholen. Die worden dus niet meer automatisch gesloten bij 4 besmettingen in 1 week tijd. Kinderen mogen na een hoog-risicocontact binnen het gezin de quarantaine verlaten om naar de kinderopvang, de crèche of de school te gaan. Lokaal kunnen klassen, kinderopvangverblijven of crèches toch nog gesloten worden in specifieke omstandigheden (bv. als er niet genoeg leerkrachten zijn). Die situaties zullen beoordeeld worden door de school of crèche, het CLB en de lokale specialisten.

Extra booster voor immunogecompromitteerden

Vorig week werd ook beslist dat immunogecompromitteerden ouder dan 12 jaar een 4de vaccin krijgen.

Dit moet een mRNA vaccin zijn (Pfizer of Moderna) en het moet minimaal 3 maanden na het vorige vaccin worden toegediend. De betrokken patiënten zullen automatisch een uitnodiging krijgen.

Denk eraan!

 • Duid steeds de juiste indicatie in de eForm aan. Er zijn momenteel 5 indicaties:
  • Symptomatisch
  • Symptomatisch – zelfevaluatietool
  • Symptomatisch – positieve zelftest
  • Terugkerende reiziger
  • Vertrekkende reiziger / CST
 • Voor testen die terugbetaald worden door het RIZIV mag je geen supplement aanrekenen aan de patiënt. Je mag wel een wachthonorarium aanrekenen tijdens de wachtdienst.
 • Vertel je patiënten hoe ze het certificaat kunnen ophalen en hoelang het geldig is. Leg ook uit dat het 2 tot 4 uur kan duren voor het certificaat beschikbaar is. Het heeft geen zin om voordat er 4 uur verstreken zijn al te mailen naar farmaflux@sneltest.be.
 • Wees volledig als je een mail stuurt naar farmaflux@sneltest.be. Vermeld je APB-nummer, dag en uur van doorsturen, en eventueel INSZ-nummer, CTPC-code en gsm-nummer.
 • Informeer je patiënten dat - als je geen CTPC-code ingevuld hebt in de eForm - er na het verzenden automatisch een CTPC-code aangemaakt wordt en dat ze die zullen ontvangen per sms en/of e-mail. Enkel mensen die getest zijn zonder INSZ-nummer kunnen met die CTPC-code hun certificaat ophalen. Mensen die getest zijn met hun INSZ-nummer moeten niets doen met die CTPC-code, en dus zeker geen nieuwe afspraak maken voor een extra PCR-test.
 • Er is geen bevestigende PCR-test nodig op het einde van de isolatieperiode.
 • Vertel je patiënten meteen dat een snelle antigeentest in de apotheek geen aanleiding geeft tot een herstelcertificaat. Dat is een Europese beslissing.
 • Geef onze publieksfolder 'Covid-testing​ in de apotheekmee je patiënten. Daarin wordt duidelijk uitgelegd wie welk soort test nodig heeft en wat je moet doen na een positieve covid-test.  ​​​​

​​

 • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer