Covid testing

Nieuwe eform - registratie sneltest na positieve zelftest

Gepubliceerd op 24/01/2022


​Positieve zelftest bevestigen met een sneltest

 • Officieel mogen zelftesten enkel gebruikt worden voor as​ymptomatische personen als gebaar van hoffelijkheid of na een hoogrisicocontact om vroeger uit quarantaine te mogen etc.
 • In die gevallen mag een positieve zelftest enkel bevestigd worden door een PCR-test.

 • In de praktijk gebruiken mensen zelftesten echter net heel vaak wanneer ze wel symptomen hebben. 
 • In die gevallen zouden ze eigenlijk direct een sneltest (indien > 6 jaar en max. 5 dagen symptomen) of een PCR-test moeten ondergaan.
 • Wanneer een symptomatisch persoon een positieve zelftest heeft mag deze ook bevestigd worden door een sneltest.

 • Tot nu registreerden we onder de noemer
  • 'TP0110: Symptomatische patiënt'  
  • 'TP0120: Symptomatische patiënt met CTPC-code uit zelfevaluatietool'.

 • Maar vanaf nu dien je een symptomatische patiënt met een positieve zelftest te registreren onder de noemer 'TP0600: Symptomatische patiënt met positieve zelftest'. 
 • De testen voor deze personen zijn ook terugbetaald door het RIZIV en moeten geregistreerd worden met dezelfde CNK 5521-513Covid-19 Terugbetaalde sneltest op een fictief voorschrift met de fictieve arts (1.00001.06.999).
 • Via MijnGezondheid.be https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest​ zullen personen met een positieve zelftest nu ook een specifieke CTPC-code kunnen aanvragen voor een bevestigende test. 
 • Deze CTPC-code kan je selecteren in het veld van de CTPC-code als je een INSZ nummer invult. 
 • Als de patiënt geen CTPC-code heeft aangevraagd via deze tool na zijn positieve zelftest, kan je samen een CTPC-code aanmaken via deze tool of aanduiden dat de patiënt geen CTPC-code heeft: “1234567890abcdef: De patiënt heeft GEEN CTPC geldige code". 
 • Wanneer je wel een CTPC-code hebt, maar de eForm wil registreren zonder INSZ-nummer bijvoorbeeld omdat de persoon zijn pincode niet weet en geen itsme heeft, dan kan je de CTPC-code manueel invoeren.​
 • ​​Zie hier alle aanpassingen in de eform​

Testindicaties


Registratie van de verschillende doelgroepen in de eform

Zorg dat je steeds de juiste testindicatie selecteert. Er zijn nu 4 testindicaties:

1: TP0110: Symptomatische patiënt

 • Ouder dan 6 jaar

 • Max. 5 dagen symptomen. Na 5 dagen daalt de virale lading namelijk sterk waardoor de betrouwbaarheid van de sneltest daalt en je vals negatieve resultaten kan gaan bekomen wanneer je de patiënt toch test met een snelle antigeentest. Patiënten met langer dan 5 dagen symptomen moeten dus steeds getest worden met een PCR test.

 • Beantwoorden aan de definitie van Sciesano (zie hier)

 • Vul steeds correct de startdatum van de symptomen in

2: TP0114: Terugkerende reiziger met CTPC code  

 • Hier​ kan je de volledige richtlijnen van Sciensano terugvinden.​ (opgelet in sommige landen is een PCR test vereist!)
3: TP0119: Betalende test (vertrek buitenlande reis, deelname evenementen, andere)
4: TP0120: Symptomatische patiënt met CTPC code uit zelfevaluatietool

 • Id​em TP0110 maar met een code via de zelfevaluatietool.
5: TP0600: Symptomatische patiënt met positieve zelftest


  Vergoeding

  Het RIZIV betaalt de sneltesten voor de volgende testcodes volledig terug:

  1: TP0110: Symptomatische patiënt

  2: TP0114: Terugkerende reiziger met CTPC code

  4: TP0120: Symptomatische patiënt met CTPC code uit zelfevaluatietool

  5: TP0600: Symptomatische patiënt met positieve zelftest​

  • ​Voor deze 4 testindicaties registreer je steeds CNK 5521-513: Covid-19 Terugbetaalde sneltest  op een fictief voorschrift met de fictieve arts (1.00001.06.999).

  • De vergoeding bedraagt 26.72 euro per test (idem artsen en testcentra). Hierin zit de vergoeding voor het testmateriaal, het beschermingsmateriaal, het uitvoeren en verwerken van de test, het aflezen van het testresultaat en het registreren van het resultaat in de eform en deze doorst​uren naar Sciensano.

  • Controleer steeds de verzekerbaarheid in je software via MyCareNet. Voor patiënten die verzekerd zijn bij een ziekenfonds ontvang je via de normale tariferingsprocedure de vergoeding via je tariferingsdienst

  • Voor symptomatische personen (met of zonder CTPC) + terugkerende reizigers  zonder Belgische verzekering: bekijk hier de info​!

  Voor de reizigers en bezoekers aan een evenement blijft de betalende test van toepassing.

   3: TP0119: Betalende test (vertrek buitenlande reis, deelname evenementen, andere)

  • ​​Hiervoor registreer je CNK: 5521-315: betalende sneltest: reizigers/evenementen. Je bepaalt zelf je prijs voor deze test.

  CST of EU Digitaal COVID-certificaat

  • Elke eform met een negatief testresultaat zal een CST of EU Digitaal COVID-certificaat blijven genereren. ​

  • De overheid rekent dus op onze professionaliteit en deskundigheid om misbruik hierin zoveel mogelijk te vermijden. Als de patiënt zijn consent gegeven heeft kan je nakijken in het GFD wanneer de patiënt nog getest is met een terugbetaalde test. Via de zelfevaluatie tool zal een 'wachtperiode' ingebouwd worden van een 11 tal dagen. Binnen deze periode zal het niet mogelijk zijn om een nieuwe CTPC te genereren omdat de persoon symptomen heeft. (Een betalende test is dan wel nog steeds mogelijk.) Om misbruik te voorkomen is het dan ook belangrijk om de burgers zoveel mogelijk te laten gebruik maken van deze tool of hun hierin te begeleiden. De overheid zal hier ook op inzetten met hun communicaties.

  Positieve testresultaten

  • Positieve test = gedurende min. 7 dagen in isolatie + 3 dagen extra voorzorgsmaatregelen. Pas na elf dagen, op dag 12, kan de persoon eventuele vaccinatiecertificaten opnieuw gebruiken of nieuwe testcertificaten ontvangen na een negatieve sneltest.

  • Het bewijs van een positieve test vind je op mijngezondheid.be of via cozo. Een positieve test is nooit zichtbaar op CovidSafe want daar komen enkel vaccinatie-, herstel- en testcertificaten. Er is momenteel nog geen automatisch 'isolatie-attest' zoals het quarantaine-attest, dat je in bepaalde gevallen ontvangt in afwachting van het testresultaat. Dat quarantaine-attest is niet geldig bij isolatie. 

  • Volstaat het bewijs van positieve test niet voor het school of de werkgever dan moet je je arts contacteren. De arts kan het resultaat van de sneltest (net zoals het resultaat van een PCR test in een testcentrum) raadplegen en op basis hiervan een arbeidsongeschiktheidsattest opstellen.

  • Na een positieve sneltest wordt nooit een herstelcertificaat aangemaak​t. Enkel na een positieve PCR test wordt automatisch een herstelcertificaat aangemaakt op dag 12.

  • We stellen vast dat er nog vaak foutief positieve eForms verzonden worden voor een andere persoon dan degene die getest werd. Het is heel belangrijk om telkens goed na te kijken dat je alle gegevens correct invult. Voor negatieve testresultaten is dit gemakkelijk te corrigeren door een nieuwe eForm, maar wanneer je een positieve Form hebt doorgestuurd voor de verkeerde persoon heeft dit grote gevolgen en dien je een mail te sturen naar sneltestapotheek@farmaflux.be.

  Certificaten ophalen?

  • Er blijven veel vragen komen over het ophalen van certificaten. 
  • De basisregel is: als je in de apotheek een INSZ-nummer in de eForm ingevuld hebt, dan moet het certificaat opgehaald worden met eId en pincode of itsme. In dat geval kan het certificaat NIET met de CTPC-code in combinatie met het gsm-nummer opgehaald worden. 
  • Een certificaat kan enkel opgehaald worden met de CTPC-code en het gsm-nummer indien er geen INSZ-nummer (code 00000000097) gebruikt werd voor buitenlanders zonder INSZ-nummer of in noodgevallen (verlies eId, pincode, itsme niet bruikbaar, …).
  • Geef steeds de flyer over testing mee.​


  Herstelcertificaten

  • Er wordt nog steeds nooit een herstelcertificaat aangemaakt naar aanleiding van een positieve sneltest. 
  • Indien de patiënt positief test en absoluut een herstelcertificaat wenst na de verplichte isolatieperiode dient de patiënt een bijkomende PCR test te laten uitvoeren.

  Wie mag nog steeds niet getest worden in de apotheek?

  • Kinderen jonger dan 6 jaar.
  • Patiënten met langer dan 5 dagen symptomen.
  • Asymptomatische hoog-risico contacten.
  • Mensen die een ziekenhuisopname vereisen.
  • Nieuwe bewoners residentiële collectiviteit.
  • Clusters.

  Welke testen?

  • Snelle antigeentesten die voorkomen op de​ lijst gepubliceerd op de website van het FAGG.
  • Via nasofaryngeale staalname (of indien niet mogelijk via gecombineerde keel-neus staalafname) zoals aangeleerd in de verplichte opleiding. Speekseltesten of dergelijke zijn niet toegelaten!​

  ​​

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer