Covid testing

Reizigers & testing

Gepubliceerd op 16/06/2021

Gepubliceerd op 16 juni 2021

Vanaf 1 juli zullen alle EU-landen het Europese digitaal COVID-certificaat gebruiken. Dat geeft aan dat een persoon volledig gevaccineerd is tegen COVID-19, negatief getest is op het coronavirus of hersteld is van COVID-19 (min. 11 dagen na een positieve COVID-19 test en tot max. 180 dagen vanaf de datum van de test). Iedereen met een geldig digitaal COVID-certificaat zal dus vrij kunnen reizen binnen de landen van de Europese Unie. Sommige lidstaten kunnen echter bijkomende voorwaarden stellen. Daarom kan je best vooraf nagaan wat de reisvoorwaarden zijn in het land van bestemming of in de landen waar je doorheen reist. Je vindt die informatie op diplomatie.belgium.be of op de website van Reopen.Europa.  

Om te bewijzen dat je geen COVID-19 hebt, moet je momenteel een test ondergaan in een testcentrum of bij een arts. Voor kinderen en adolescenten tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, worden de kosten van de PCR-test vergoed tot een maximum van 55 euro. Van die financiële tussenkomst kan tussen 1 juli en 30 september maximaal twee keer gebruik worden gemaakt.

 • Zelftesten (zelfs als het sneltesten zijn) zijn niet geldig om te reizen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om na te gaan welke test vereist is voor de gekozen bestemming.
 • De sneltesten, die (alleen) in apotheken aan gezondheidswerkers kunnen worden verkocht, volstaan voor sommige bestemmingen (momenteel Spanje), op voorwaarde dat ze door een arts worden uitgevoerd en in de Sciensano-databank worden geregistreerd.
 • Het is niet toegestaan een sneltest te verkopen aan een burger die er dan mee naar zijn dokter gaat om zich te laten testen.
 • Apothekers mogen momenteel geen sneltesten uitvoeren bij reizigers.

Waarom kunnen zelftesten, die in eerste instantie sneltesten zijn, niet voor reizigers worden gebruikt?

 • Het afnemen en interpreteren van de test door een burger is minder betrouwbaar.
 • Een burger kan zijn resultaat niet registreren in de Sciensano-databank.
 • Een document dat door een burger of zijn apotheker is opgesteld, heeft geen juridische waarde.
 • Het wattenstaafje in de verpakking van een zelftest is een dik wattenstaafje voor een ondiepe afname in de neus of een gecombineerd wattenstaafje voor een ondiepe afname in neus en keel. Een arts kan een zelftest dus niet gebruiken alsof het een sneltest is, ook al is de testcassette vaak identiek. Bovendien moet de arts bij de registratie van het testresultaat in de Sciensano-databank de CNK-code van de gebruikte sneltest vermelden. De CNK van een zelftest zal een probleem vormen, aangezien die niet is toegestaan als sneltest.
 • De website van het FAGG bevat een lijst van goedgekeurde sneltesten en geeft aan welk staal nodig is om aan de vereiste gevoeligheid en specificiteit te voldoen.  • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer