Covid testing

Samenvatting wijzigingen covid-19 testing vanaf 1 november

Gepubliceerd op 14/12/2021

​​​​​​​​​​​Gepubliceerd op 28 oktober 2021

 • ​​Wetgeving en terugbetaling​
 • Lijst met apotheken op Apotheek.be
 • Elke eform heeft vanaf nu een CTPC code!
 • Registratie van de verschillende doelgroepen in de eform
 • Vergoeding
 • CST of EU Digitaal COVID-certificaat
 • Herstelcertificaten
 • Wie mag nog steeds niet getest worden in de apotheek?
 • Welke testen?
 • Technische problemen
 • Last but not least!​​​


​​Wetgeving en terugbetaling

 • Alle apotheken mogen vanaf 01/11 naast asymptomatische personen die een CST of EU Digitaal COVID-certificaat nodig hebben voor een evenement of reis nu ook terugkerende reizigers met een CTPC code en symptomatische personen (met of zonder CTPC code) testen.

 • De testen voor terugkerende reizigers en symptomatische personen worden volledig vergoed door het RIZIV.

 • Je dient als apotheker of FTA de juiste opleiding gevolgd te hebben.

 • Je dient als apotheek op elk ogenblik te voldoen aan de kwaliteitsvereisten (locatie, reiniging, luchtstroom, persoonlijk beschermingsmateriaal, …). Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot exclusie als testapotheek. Lees hier het volledige draaiboek met de richtlijnen zeker nog eens na!

 • De test dient uitgevoerd te worden in de apotheek (of op het apotheekterrein). De verwerking van het staal, het aflezen van het testresultaat en het registeren dient ook in de apotheek te gebeuren. Testen op een andere locatie kan maar dan is dit in opdracht van de organiserende organisatie en onder de verantwoordelijkheid van een arts ter plaatse en dient de registratie via zijn systemen te gebeuren. Elke test dient te allen tijde onmiddellijk te worden geregistreerd.

 • Verifieer steeds dat de persoon die je test ook de persoon is waarvoor je de eform invult.

 • Het resultaat van een sneltest moet niet bevestigd worden door een PCR test.

 • Apotheken die testing aanbieden afficheren dit duidelijk aan de deur met onderstaande affiche.

 • Informeer steeds de patiënt over hoe hij/zij het certificaat kan bekomen.

Lijst met apotheken op Apotheek.be

 • Zoals vermeld in het APBnews van 27/10 zal vanaf 01/11 een lijst online staat op Apotheek.be met alle apotheken die reeds min. 1 eform via Farmaflux verzonden hebben naar Sciensano.

 • Indien u wil toegevoegd worden aan de lijst of indien u geschrapt wil worden kan dit ten alle tijden door te mailen naar: sneltestapotheek@farmaflux.be

Elke eform heeft vanaf nu een CTPC code!

In de eform dien je nu steeds aan te duiden of de patiënt een CTPC code heeft of niet.

 • Wanneer iemand met een CTPC (door de zelfevaluatie tool of door de PLF na terugkomst van een reis) naar je apotheek komt vink je in de eform aan 'De patiënt heeft een CTPC code' en vul je de code in. (Bij problemen met de code laat je dergelijke noodgevallen de code leeg en duid je de andere optie aan zodat een nieuwe code aangemaakt wordt).

 • Indien de persoon geen CTPC code heeft vink je in de eform aan ' De patiënt heeft GEEN CTPC code' en vul je het e-mail adres in waarop de burger zijn/haar CTPC code moet ontvangen. Wijs er altijd op om de SPAM folder na te kijken. Burgers met een Belgisch GSM nummer ontvangen ook een SMS met de CTPC code. De inhoud van de mail zal aangepast worden. Deze verwees tot op heden naar een PCR test maar zal in de toekomst correcte informatie bevatten voor patiënten die getest zijn in de apotheek.

 • Wanneer iemand geen INSZ of INSZ Bis nummer (buitenlanders) heeft vul je nog steeds de code 00000000097 in.

 • Wanneer iemand wel een INSZ of INSZ Bis nummer heeft maar zich niet kan aanmelden door verlies eID, pincode, geen toegang tot Itsme etc. dan vul je het effectieve INSZ nummer niet in maar vul je ook de code 00000000097 in. Dit is de noodprocedure en mag dus enkel in noodgevallen gebruikt worden.

 • Iedereen kan met de CTPC code zijn testresultaat raadplegen.

 • Om het certificaat op te halen is het nog steeds noodzakelijk om je via de klassieke manier (eid met pincode of itsme) van aanmelden met de digitale sleutels. Enkel personen zonder (geldig) rijksregisternummer (met de 00000000097 code), met een BIS-of TER nummer en mensen met een geldig rijksregisternummer die niet in België gedomicilieerd zijn kunnen ook met de CTPC code het certificaat ophalen zonder zich verder in te loggen.

Registratie van de verschillende doelgroepen in de eform

Zorg dat je steeds de juiste testindicatie selecteert. Er zijn nu 4 testindicaties:

1: TP0110: Symptomatische patiënt

 • Ouder dan 6 jaar

 • Max. 5 dagen symptomen. Na 5 dagen daalt de virale lading namelijk sterk waardoor de betrouwbaarheid van de sneltest daalt en je vals negatieve resultaten kan gaan bekomen wanneer je de patiënt toch test met een snelle antigeentest. Patiënten met langer dan 5 dagen symptomen moeten dus steeds getest worden met een PCR test.

 • Beantwoorden aan de definitie van Sciesano (zie hier)

 • Vul steeds correct de startdatum van de symptomen in

2: TP0114: Terugkerende reiziger met CTPC code  

 • Standaard dienen deze personen op basis van hun PLF 2 x getest te worden (dag aankomst + dag 7). Hier​ kan je de volledige richtlijnen van Sciensano terugvinden.​

3: TP0119: Betalende test (vertrek buitenlande reis, deelname evenementen, andere)

4: TP0120: Symptomatische patiënt met CTPC code uit zelfevaluatietool

 • Id​em TP0110 maar met een code via de zelfevaluatietool.

Vergoeding

Het RIZIV betaalt de sneltesten voor de volgende testcodes volledig terug:

1: TP0110: Symptomatische patiënt

2: TP0114: Terugkerende reiziger met CTPC code

4: TP0120: Symptomatische patiënt met CTPC code uit zelfevaluatietool

 • ​Voor deze 3 testindicaties registreer je steeds CNK 5521-513: Covid-19 Terugbetaalde sneltest  op een fictief voorschrift met de fictieve arts (1.00001.06.999).

 • De vergoeding bedraagt 26.72 euro per test (idem artsen en testcentra). Hierin zit de vergoeding voor het testmateriaal, het beschermingsmateriaal, het uitvoeren en verwerken van de test, het aflezen van het testresultaat en het registreren van het resultaat in de eform en deze doorst​uren naar Sciensano.

 • Controleer steeds de verzekerbaarheid in je software via MyCareNet. Voor patiënten die verzekerd zijn bij een ziekenfonds ontvang je via de normale tariferingsprocedure de vergoeding via je tariferingsdienst

 • Voor symptomatische personen (met of zonder CTPC) + terugkerende reizigers  zonder Belgische verzekering: bekijk hier de info​!

Voor de reizigers en bezoekers aan een evenement blijft de betalende test van toepassing.

 3: TP0119: Betalende test (vertrek buitenlande reis, deelname evenementen, andere)

 • ​​Hiervoor registreer je CNK: 5521-315: betalende sneltest: reizigers/evenementen. Je bepaalt zelf je prijs voor deze test.

CST of EU Digitaal COVID-certificaat

 • Elke eform met een negatief testresultaat zal een CST of EU Digitaal COVID-certificaat blijven genereren. Er werd even gekeken naar de mogelijkheden om geen certificaten uit te reiken aan terugbetaalde testen om misbruik te voorkomen maar de Europese richtlijnen verplichten ons momenteel (nog) om dit wel te blijven doen.
 • De overheid rekent dus op onze professionaliteit en deskundigheid om misbruik hierin zoveel mogelijk te vermijden. Als de patiënt zijn consent gegeven heeft kan je nakijken in het GFD wanneer de patiënt nog getest is met een terugbetaalde test. Via de zelfevaluatie tool zal een 'wachtperiode' ingebouwd worden van een 11 tal dagen. Binnen deze periode zal het niet mogelijk zijn om een nieuwe CTPC te genereren omdat de persoon symptomen heeft. (Een betalende test is dan wel nog steeds mogelijk.) Om misbruik te voorkomen is het dan ook belangrijk om de burgers zoveel mogelijk te laten gebruik maken van deze tool of hun hierin te begeleiden. De overheid zal hier ook op inzetten met hun communicaties.

Herstelcertificaten

 • Er wordt nog steeds nooit een herstelcertificaat aangemaakt naar aanleiding van een positieve sneltest. Indien de patiënt positief test en absoluut een herstelcertificaat wenst na de verplichte isolatieperiode dient de patiënt een bijkomende PCR test te laten uitvoeren.

Wie mag nog steeds niet getest worden in de apotheek?

 • Kinderen jonger dan 6 jaar.
 • Patiënten met langer dan 5 dagen symptomen.
 • Asymptomatische hoog-risico contacten.
 • Mensen die een ziekenhuisopname vereisen.
 • Nieuwe bewoners residentiële collectiviteit.
 • Clusters.

Welke testen?

 • Snelle antigeentesten die voorkomen op de​ lijst gepubliceerd op de website van het FAGG.
 • Via nasofaryngeale staalname (of indien niet mogelijk via gecombineerde keel-neus staalafname) zoals aangeleerd in de verplichte opleiding. Speekseltesten of dergelijke zijn niet toegelaten!

Technische problemen

Wij proberen jullie in geval van technische storingen steeds zo snel mogelijk te informeren maar zijn hierbij ook afhankelijk van de partner waarbij de storing zich bevindt. Bij problemen adviseren wij steeds de status van de eform zeker goed na te kijken en eventueel de eform een tweede keer te versturen en contact op te nemen met sneltestapotheek@farmaflux.be. Wij vragen ook om alle onregelmatigheden hier te melden en goed te documenteren (met INSZ nummer, GSM nummer, datum en uur van de test én eventueel screenshots) want dit is hoe wij de afgelopen keren technische problemen bij onze partners (Sciensano en Digitaal Vlaanderen) ontdekt hebben.

Last but not least!

Blijf als apotheker ook zeker de personen die je test informeren over vaccinatie. We beseffen echter ook dat de groep die zich momenteel laat testen niet de gemakkelijkste doelgroep is om te overtuigen maar elke gevaccineerde is terug een stapje dichter naar een COVID-vrije samenleving.


​​

 • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer