Covid testing

Stand van zaken en belangrijke herinneringen

Gepubliceerd op 18/01/2022

​​Tussenkomst Railcare

Railcaire zal, via zijn bijkomende verzekering, de zelftesten terugbetalen voor zijn begunstigden die niet van een verhoogde tegemoetkoming genieten.​

​Hoog-risicocontacten

De regels voor hoog-risicocontacten (HRC) binnen het gezin zijn sinds deze maandag voor de derde keer aangepast. De vaccinatiestatus van de volwassenen waar kinderen verblijven speelt geen rol meer. Bij HCR binnen het gezin volgen kinderen <12 jaar dezelfde regels als niet-gevaccineerde volwassenen: 10 dagen quarantaine, die ze eventueel vanaf dag 7 mogen verlaten mits een dagelijkse negatieve zelftest. Voor kinderen die beschikken over een herstelcertificaat van minder dan 5 maanden gelden dezelfde regels als voor volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten.

Klik hier​ voor de bijgewerkte flyer voor hoog-risicocontacten van APB. (update 28/01/2022)
Klik hi​er​ voor de bijgewerkte flyer voor hoog-risicocontacten van info-coronavirus.be .​

​Testing omikron

Er zijn momenteel geen wijzigingen in de richtlijnen voor het gebruik van snel- en zelftests bij omikron. Er zijn geen grootschalige studies die aantonen dat (bepaalde) zelf- of sneltests minder goed zouden zijn om besmettingen met de omikronvariant te detecteren en dus zijn er ook geen nieuwe argumenten om de manier van staalname te wijzigen.

​Reizigers

Zoals vermeld in de webinar van 1 december​ mogen niet meer alle terugkerende reizigers getest worden met een sneltest in de apotheek. In het kader van omikron en andere varianten werd een strenger testbeleid uitgewerkt voor reizigers die terugkomen uit een land buiten de EU of Schengenzone. Die moeten steeds getest worden met een PCR-test

Hoe weet je uit welk land reizigers komen? Je ziet dat niet aan de CTPC-code en ook niet in de eForm, want zowel reizigers die terugkomen uit landen buiten de EU/Schengenzone als andere reizigers krijgen een CTPC-code met testindicatie TP0114 – terugkerende reiziger. Reizigers die terugkomen uit landen buiten de EU/Schengenzone krijgen naar aanleiding van hun PLF wel een aangepaste SMS/mail die duidelijk meldt dat ze een PCR-test moeten ondergaan. In de apotheek kan je dit enkel weten door de persoon te bevragen naar het land van terugkomst en de beslisboom te volgen.

​Positieve testresultaten

De positiviteitsratio lag de voorbije week in de apotheek boven de 20% en afgelopen maandag bedroeg deze zelfs 31.83%. Hieronder overlopen we nog eens de belangrijkste items rond positieve testresultaten:

 • Positieve test = gedurende min. 7 dagen in isolatie + 3 dagen extra voorzorgsmaatregelen. Pas na elf dagen, op dag 12, kan de persoon eventuele vaccinatiecertificaten opnieuw gebruiken of nieuwe testcertificaten ontvangen na een negatieve sneltest.

 • Het bewijs van een positieve test vind je op mijngezondheid.be of via cozo. Een positieve test is nooit zichtbaar op CovidSafe want daar komen enkel vaccinatie-, herstel- en testcertificaten. Er is momenteel nog geen automatisch 'isolatie-attest' zoals het quarantaine-attest, dat je in bepaalde gevallen ontvangt in afwachting van het testresultaat. Dat quarantaine-attest is niet geldig bij isolatie. 

 • Volstaat het bewijs van positieve test niet voor het school of de werkgever dan moet je je arts contacteren. De arts kan het resultaat van de sneltest (net zoals het resultaat van een PCR test in een testcentrum) raadplegen en op basis hiervan een arbeidsongeschiktheidsattest opstellen.

 • Na een positieve sneltest wordt nooit een herstelcertificaat aangemaak​t. Enkel na een positieve PCR test wordt automatisch een herstelcertificaat aangemaakt op dag 12.

 • We stellen vast dat er nog vaak foutief positieve eForms verzonden worden voor een andere persoon dan degene die getest werd. Het is heel belangrijk om telkens goed na te kijken dat je alle gegevens correct invult. Voor negatieve testresultaten is dit gemakkelijk te corrigeren door een nieuwe eForm, maar wanneer je een positieve Form hebt doorgestuurd voor de verkeerde persoon heeft dit grote gevolgen en dien je een mail te sturen naar sneltestapotheek@farmaflux.be.

​Certificaten ophalen?

Er blijven veel vragen komen over het ophalen van certificaten. De basisregel is: als je in de apotheek een INSZ-nummer in de eForm ingevuld hebt, dan moet het certificaat opgehaald worden met eId en pincode of itsme. In dat geval kan het certificaat NIET met de CTPC-code in combinatie met het gsm-nummer opgehaald worden. Een certificaat kan enkel opgehaald worden met de CTPC-code en het gsm-nummer indien er geen INSZ-nummer (code 00000000097) gebruikt werd voor buitenlanders zonder INSZ-nummer of in noodgevallen (verlies eId, pincode, itsme niet bruikbaar, …).

Geef steeds de flyer over testing mee.

​Problemen?

 • Ga steeds na of de persoon het certificaat juist probeert op te halen (zie hierboven).

 • Probeer zeker via alle platformen. Soms is er een tijdelijk probleem bij het ene platform maar lukt het wel via het andere platform.

 • Probeer tijdens de kantooruren altijd eerst te bellen naar de helpdesk covid-certificaten. 078 78 78 50 voor Vlaanderen en 02 214 19 19 voor Brussel (071 31 34 93 voor Wallonië en 0800 23 0 32 voor de Duitstalige Gemeenschap)

 • APB/FarmaFlux heeft geen toegang tot de uiteindelijke certificaten. APB/FarmaFlux kan wel nakijken of wij de eForm goed ontvangen en doorgestuurd hebben naar Sciensano.

 • APB/FarmaFlux kan ook problemen signaleren aan de andere diensten (Sciensano, Digitaal Vlaanderen, CovidSafe, MijnGezondheid, …) maar dan is het belangrijk om steeds je APB-nummer te vermelden, net als dag en uur van de test, het INSZ-nummer, eventueel de CTPC-code, het ingevulde gsm-nummer en eventueel screenshots.

 • APB dringt erop aan dat alle testende apotheken toegang krijgen tot een platform voor nazicht zodat jullie zelf indien nodig direct kunnen nakijken waarom een certificaat eventueel niet beschikbaar is.

 • Heb je nog problemen? Contacteer ons dan via sneltestapotheek@farmaflux.be​. • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer