Covid testing

Testing: stand van zaken

Gepubliceerd op 26/01/2022

Laten we je eerst de nieuwe publieksfolder 'Covid-testing in de apotheek' voorstellen. Daarin wordt duidelijk uitgelegd wie welk soort test nodig heeft en wat je moet doen na een positieve covid-test. 

eForm bijgewerkt

De nieuwe versie van de eForm met de nieuwe testindicatie TP0600: patiënt met positieve zelftest staat online. Waak erover dat je steeds de juiste testindicatie gebruikt. Opgelet het kan maximaal 1 uur duren voordat de CTPC-code die een patient aanmaakt via de zelfevaluatietool, PLF of in de tool voor een positieve zelftest zichtbaar is in de eForm. Je kan de CTPC-code wel altijd manueel intypen. Momenteel worden er heel veel eForms vanuit de apotheken en testcentra verzonden, waardoor de gemiddelde doorlooptijd van 90 minuten op sommige momenten langer is. Gelieve zeker 2 tot 4 uur te blijven communiceren aan jullie patiënten om onnodige paniek en telefoontjes te vermijden.

​Herstelcertificaat

Momenteel circuleren er foutieve geruchten dat er toch een herstelcertificaat aangemaakt wordt na een positieve sneltest. Dat is nog steeds niet het geval. Europa blijft momenteel bij zijn standpunt dat een herstelcertificaat enkel mag uitgegeven worden na een positieve PCR-test.

Vanuit APB hebben wij meermaals gevraagd aan Sciensano, RAG, taskforce Testing om vanuit België druk uit te oefenen op Europa om ook na een positieve sneltest herstelcertificaten aan te maken.

Europa maakte in het begin duidelijk dat, zolang niet alle lidstaten sneltests aanvaarden, er ook geen herstelcertificaten konden aangemaakt worden op basis van die sneltests, vermits alle lidstaten wel herstelcertificaten aanvaarden. Intussen zijn er naast België echter al veel andere lidstaten die deze problematiek ervaren en signaleren. Er is dus 'hoop' maar nog geen concrete wijziging in deze Europese beslissing.

​'Isolatie-attest'

Aangezien het aantal positieve sneltests de voorbije dagen ongeziene hoogtes bereikt (gisteren 24/01 was de positiviteitsratio 35 %) krijgen we ook steeds meer vragen over een 'isolatie-attest' of een rechtsgeldig bewijs van een positieve sneltest voor het werk of de school etc.

Momenteel krijg je als positieve patiënt enkel een beperkte lijn met je positieve testresultaat te zien via MijnGezondheid of Cozo. Bij mensen zonder INSZ-nummer zie je bij de raadpleging van het resultaat op MijnGezondheid vaak niet eens de volledige naam van de patiënt waardoor werkgevers dit bewijs niet altijd aanvaarden. Als dit bewijs niet volstaat, moet je je arts contacteren voor een bewijs van arbeidsongeschiktheid.

In de federale taskforce Testing – waar APB aan deelneemt en de ervaringen en noden van op het terrein aanbrengt – zijn al lange debatten gevoerd over het al dan niet creëren van een automatisch 'isolatie-attest', zoals het huidige 'quarantaine-attest'. (Klik hier voor alle informatie over de verschillen tussen 'quarantaine' en 'isolatie').

Om artsen te ontlasten en burgers administratief te helpen, is APB absoluut voorstander van dergelijk automatisch 'isolatie-attest' en proberen we daarvoor ook een praktische oplossing uit te werken via de federale taskforce Testing. Bij sommige artsen leeft echter de bezorgdheid dat zij positieve patiënten meestal toch willen zien voor extra opvolging of om te beoordelen ze al dan niet arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast zien we momenteel ook heel veel asymptomatische patiënten die in isolatie moeten, maar eigenlijk perfect van thuis uit zouden kunnen werken. Dus zoals heel vaak in deze crisis spelen er naast gezondheidsoverwegingen ook andere (economische) overwegingen mee in het beslisproces: het is niet wenselijk om iedereen die positief test maar bv. geen symptomen heeft, meteen van een attest te voorzien dat stelt dat ze minstens 7 dagen niet moeten werken, terwijl afstandswerk best mogelijk is.

We onderschrijven jullie harde werk in deze om de patiënten en burgers te blijven informeren, met het nodige geduld en empathie! 

Als er toch concrete wijzigingen zouden komen, brengen we jullie daarvan meteen op de hoogte. ​  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer