Covid testing

Nieuwe versie van de Covid Testing eform

Gepubliceerd op 26/11/2021

​Aanpassing 1 = visualisatie beschikbare CTPC codes

Wanneer je vanaf nu een INSZ nummer ingeeft gaat Farmaflux automatisch een opvraging doen van alle CTPC codes voor dit INSZ nummer in de databank van de overheid. 

Alle CTPC codes die nog niet vervallen zijn ​en de codes die afgelopen 7 dagen vervallen zijn worden getoond. 

​Lees hier​ de volledige uitleg!​​

Aanpassing 2 = Wijze van collectie staat nu standaard op 'uitstrijk van nasofarynx'

Vermits de stalen standaard via een uitstrijk van de nasofarynx worden afg​enomen hebben we deze optie als standaard ingevuld. 

Indien u per uitzondering de wijze van collectie wil veranderen bv. Omdat het een persoon is met een neustussenschotprobleem en je een gecombineerde staalname in de neus en keel gedaan hebt kan je dit aanpassen via het dropdownmenu.

​​

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer