Covid testing

Nieuwe richtlijnen hoogrisicocontacten

Gepubliceerd op 5/01/2022

​​​​Hi​er(update 28/01/2022) kan je de laatste nieuwe richtlijnen omtrent hoogrisicocontacten raadplegen.​ Opgelet: deze nieuwe richtlijnen treden in werking vanaf maandag 17​ januari 2022.​

Richtlijnen vanaf maandag 10 januari 2022:

https://news.belgium.be/nl/persmededeling-van-de-interministeriele-conferentie-volksgezondheid-en-het-28​​

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferen​tie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

Door de exponentiële stijging van de Omicron-besmettingen worden het test-, quarantaine- en isolatiebeleid aangepast om het testsysteem te vrijwaren en de maatschappelijke impact te beheersen.​

Op basis van adviezen van de Risk Analysis Group, de Risk Management Group en het Regeringscommissariaat Corona heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid daarom volgende beslissingen genomen:​

Testen

 • Het herhaald testen op de werkvloer wordt stopgezet;
 • Asymptomatische hoog risicocontacten worden niet meer getest (zelftesten uitgezonderd).  Symptomatische hoog risicocontacten blijven getest volgens de huidige regels.
 • Inkomende reizigers blijven getest.
 • Vertrekkende reizigers moeten de kans behouden een RAT of PCR test af te leggen afhankelijk van de vraag van het land van bestemming.  Deze testen blijven mogelijk in alle testsettings, dus niet enkel in luchthavens, …​​

Quarantaine (dit betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken)

 • Volledig gevaccineerde hoog risicocontacten moeten niet in quarantaine gaan maar dienen strikt preventieve maatregelen (inzake mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) toe te passen tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een volledig gevaccineerde is een persoon die een boostervaccin heeft gekregen, of niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft ontvangen, of niet langer dan 5 maanden beschikt over een herstelcertificaat.  Jongeren tussen 12 en 17 jaar, die hun basisvaccinatie hebben gekregen ongeacht de datum van vaccinatie, worden eveneens beschouwd als volledig gevaccineerd. 

 • Deels gevaccineerde hoog risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een deels gevaccineerde persoon is een persoon die langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft gekregen en nog geen boosterprik heeft ontvangen.

 • Niet-gevaccineerde hoog risicocontacten dienen 10 dagen in quarantaine te gaan;  vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Niet-gevaccineerde personen zijn al diegenen die niet vermeld zijn in de definities onder punten 5 en 6.

 • Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen de status van de volwassen persoon of personen waarbij het kind op dat ogenblik verblijft. Dit betekent dat het kind dezelfde quarantaineregels moet volgen als deze volwassene, maw wanneer één van de volwassenen aan quarantaine (of isolatie) onderworpen is ook het kind aan quarantaine onderworpen is.

Isolatie (dit betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus)

 • Er wordt geen onderscheid gemaakt voor de duur van isolatie tussen volledige gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet gevaccineerde personen.
 • Voor gehospitaliseerden (onder andere isolatie van 14 dagen) en immunogecompromitteerden (onder andere isolatie 21 dagen) blijven de huidige isolatieregels van kracht.
 • Voor asymptomatische personen en personen met milde klachten wordt de duur van de isolatie verkort tot 7 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten), met nadien nog 3 dagen het nemen van extra beschermende maatregelen zoals het beperken van het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke, waarbij er continu een masker moet gedragen worden (bij voorkeur een FFP2 masker) in een binnenruimte. Dit houdt in dat alle activiteiten waarbij de mondmaskerdracht onmogelijk is (zoals het samen eten met andere personen) niet toegelaten zijn.
 • In collectiviteiten voor kwetsbare personen (zoals woonzorgcentra) wordt de duur van isolatie voor asymptomatische bewoners of bij milde klachten verkort van 14 dagen naar 10 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten). Voor zorgpersoneel van deze collectiviteiten is de duur van isolatie ook 7 dagen, met nadien verplicht dragen van een FFP2 masker (zonder ventiel) op de werkvloer.

Er wordt benadrukt dat ernstig  immunogecompromitteerden uiterst kwetsbaar zijn en dus dat contact met hen uiterst voorzichtig moet gebeuren.

Deze maatregelen treden in werking vanaf maandag 10 januari 2022. Imm​ers, op dit moment is de testcapaciteit nog voldoende. De nieuwe maatregelen moeten ook nog technisch en communicatief grondig uitgewerkt worden (bijvoorbeeld aanpassingen van scripts en sms-berichten, quarantaine-attesten, opleiden van call agents, informeren van huisartsen, overgang van de huidige naar de nieuwe maatregelen, …) vooraleer deze kunnen worden toegepast. Tot en met 9 januari 2022 blijven dus de huidige maatregelen van kracht en moeten zij ook volledig worden uitgevoerd. Dit betekent dat een quarantaine die start op 9 januari nog moet worden toegepast volgens de regels die op die dag golden.

De maatregelen zullen algemeen gelden, dus ook voor collectiviteiten, met dien verstande dat clusteronderzoeken in collectiviteiten altijd mogelijk blijven op basis van evaluaties door de regionale gezondheidsinspecteur, de arts van de collectiviteit, ….     De maatregelen gelden echter niet voor hoog risicocontacten opgelopen in de schoolgebouwen; de maatregelen hier zijn voorwerp van bespreking op de IMC van 5 januari 2022 met de Ministers van Onderwijs.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC)
 • Wouter Beke – Vlaanderen,
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.​ • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer