• Facts and Figures

  Toekomst

  De levensverwachting stijgt dankzij de verbetering van de behandeling, de follow-up en de preventie van chronische ziekten. De bejaarden vertegenwoordigen 20% van de bevolking. De vergrijzing is een belangrijke uitdaging voor de apotheker...

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Kwaliteit

  De apotheker staat ook borg voor de kwaliteit van de afgeleverde geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Om de kwaliteit van de geneesmiddelen te garanderen, kunnen de Belgische apothekers rekenen op de ‘Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek’.

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen?

  U heeft het al begrepen: de eerste speler in dit ophalingssysteem bent u! Door vervallen en ongebruikte geneesmiddelen terug te brengen bij uw apotheker, zorgt u mee voor een beter beheer van het farmaceutisch afval.

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Tot uw dienst

  De laagdrempelige eerstelijnszorg van de apotheker is voor iedereen toegankelijk. Dankzij een doeltreffende wachtdienst is de toegang tot geneesmiddelen permanent verzekerd. Er is altijd een apotheek open in de buurt, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Uw farmaceutisch dossier

  Telkens als uw apotheker u een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Hij houdt dus een farmaceutisch dossier voor u bij van al die afleveringen.

  Lees meer

  • 07 feb2017

   Zelftests: evoluties integreren in onze praktijk

   De nieuwe hulpmiddelen waarover de patiënt nu beschikt, moeten artsen en apothekers niet lijnrecht tegenover elkaar plaatsen, maar ze juist helpen om beter samen te werken.

  • 23 jan2017

   De internetapotheek: hoe het niet moet…

   De grootste internetapotheek van ons land vond het nodig zichzelf wierook toe te wuiven in Het Nieuwsblad vorige vrijdag en tegenwoordig zien we zelfs reclame voor hun grootste concurrent op ’s lands oudste commerciële zender. Hoe ver is het gekomen?

  • 19 jan2017

   Elektronisch voorschrift: het belang van de patiënt primeert

   Sinds 1 januari heeft het elektronisch voorschrift voorrang op het papieren voorschrift. Zo’n technologische omwenteling gaat logischerwijs gepaard met enkele kinderziekten, maar apothekers garanderen alvast één ding: het belang van de patiënt primeert!

  • 09 dec2016

   BAF zoekt halftijds coördinator

   BAF lanceert in 2017 een vierjarig stimuleringsprogramma om zijn leden - huisapothekers - te begeleiden in een verandertraject naar een meer geïntegreerde zorgverlening. Hiervoor is BAF op zoek naar een initiatiefrijke en inspirerende coördinator.

  • 02 dec2016

   Nood aan een gepersonaliseerde behandeling? Denk "magistraal"!

   In het therapeutisch arsenaal waarover artsen beschikken, nemen magistrale bereidingen een belangrijke plaats in. Elk jaar verbeteren ze de levenskwaliteit van talloze patiënten, doordat ze aan een specifieke behoefte beantwoorden...

  Lees meer

  • 02 dec2016

   Nood aan een gepersonaliseerde behandeling? Denk "magistraal"!

   In het therapeutisch arsenaal waarover artsen beschikken, nemen magistrale bereidingen een belangrijke plaats in. Apothekers maken die geneesmiddelen op maat om aan specifieke noden van patiënten te beantwoorden.

  • 18 okt2016

   Onredelijke besparing in het gezondheidsbudget

   APB verwerpt de besparingsplannen van de regering met klem.

  • 21 sep2016

   Apothekers willen therapietrouw verbeteren

   APB lanceert vandaag een nationale campagne om het grote publiek te sensibiliseren over de wijdverbreide problematiek van gebrekkige therapietrouw.

  • 15 jun2016

   Niks vergeten? Ook het GFD niet?

   Meer dan een Belg op vier kan met een gerust hart op reis vertrekken. In de vier uithoeken van het land zijn apothekers in staat om, in geval van nood, doordacht en gepersonaliseerd advies te verlenen dankzij het GFD – het Gedeeld Farmaceutisch Dossier.

  • 25 mrt2016

   De vertrouwensrelatie vrijwaren

   De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) wenst te reageren op het persbericht van de consumentenvereniging Test-Aankoop "Test-Aankoop geeft bijna 900 geneesmiddelen een slecht rapport".

  Lees meer

Eerstelijnszorg

Telkens als uw apotheker u een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Tenzij u bezwaar maakt, mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid.

Doordat uw apotheker bijhoudt welke geneesmiddelen u gebruikt, kan hij u beter adviseren en kunt u erop vertrouwen dat hij mogelijke problemen met uw medicatie kan voorkomen. Sommige geneesmiddelen gaan immers niet goed samen; ze kunnen elkaars werking tenietdoen of net versterken. Om de info folder te downloaden klik hier .