• Facts and Figures

  Toekomst

  De levensverwachting stijgt dankzij de verbetering van de behandeling, de follow-up en de preventie van chronische ziekten. De bejaarden vertegenwoordigen 20% van de bevolking. De vergrijzing is een belangrijke uitdaging voor de apotheker...

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Kwaliteit

  De apotheker staat ook borg voor de kwaliteit van de afgeleverde geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Om de kwaliteit van de geneesmiddelen te garanderen, kunnen de Belgische apothekers rekenen op de ‘Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek’.

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen?

  U heeft het al begrepen: de eerste speler in dit ophalingssysteem bent u! Door vervallen en ongebruikte geneesmiddelen terug te brengen bij uw apotheker, zorgt u mee voor een beter beheer van het farmaceutisch afval.

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Tot uw dienst

  De laagdrempelige eerstelijnszorg van de apotheker is voor iedereen toegankelijk. Dankzij een doeltreffende wachtdienst is de toegang tot geneesmiddelen permanent verzekerd. Er is altijd een apotheek open in de buurt, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Uw farmaceutisch dossier

  Telkens als uw apotheker u een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Hij houdt dus een farmaceutisch dossier voor u bij van al die afleveringen.

  Lees meer

  • 15 jul2016

   Apothekers sporen onwetende diabetici op in Limburg en besparen zo 3 miljoen euro

   TakingCare, het proefproject van het KLAV om diabetici in de apotheek op te sporen, is een mooi voorbeeld van de potentiële impact van preventie en vroegdetectie in de apotheek.

  • 13 jul2016

   Vervallen en ongebruikte geneesmiddelen

   Niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen kunnen niet vergeleken worden met andere afvalsoorten. Ze kunnen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en het leefmilieu wanneer ze in de 'gewone' afvalemmer belanden. Daarom moeten ze op een veilige...

  • 15 jun2016

   Meer dan een Belg op vier kan met een gerust hart op reis vertrekken.

   In de vier uithoeken van het land zijn apothekers in staat om, in geval van nood, doordacht en gepersonaliseerd advies te verlenen dankzij het GFD – het Gedeeld Farmaceutisch Dossier.

  • 25 mrt2016

   De vertrouwensrelatie vrijwaren

   ​De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) wenst te reageren op het persbericht van de consumentenvereniging Test-Aankoop "Test-Aankoop geeft bijna 900 geneesmiddelen een slecht rapport".

  • 09 mrt2016

   Geneesmiddelentekort in België...

   Het televisieprogramma van de RTBF "On n'est pas des pigeons" nodigde Alain Chaspierre gisteren uit om de problematiek van onbeschikbare en gecontingenteerde geneesmiddelen toe te lichten.

  Lees meer

  • 15 jun2016

   Niks vergeten? Ook het GFD niet?

   Meer dan een Belg op vier kan met een gerust hart op reis vertrekken. In de vier uithoeken van het land zijn apothekers in staat om, in geval van nood, doordacht en gepersonaliseerd advies te verlenen dankzij het GFD – het Gedeeld Farmaceutisch Dossier.

  • 25 mrt2016

   De vertrouwensrelatie vrijwaren

   De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) wenst te reageren op het persbericht van de consumentenvereniging Test-Aankoop "Test-Aankoop geeft bijna 900 geneesmiddelen een slecht rapport".

  • 26 jan2016

   Kwaliteit van magistrale bereidingen in de officina-apotheek Laat ons onbezonnen veralgemeningen vermijden!

   De APB neemt akte van de resultaten van de nieuwe enquête van Test-Aankoop over de kwaliteit van magistrale bereidingen, maar betreurt dat hieruit overhaaste conclusies getrokken kunnen worden. Des te meer omdat het aangetroffen probleem reeds geïdentific

  • 02 dec2015

   AssurPharma maakt komaf met apothekersbriefjes

   Van omslachtig naar supersimpel..met AssurPharma hoeft de patiënt het papieren attest niet langer per post naar de hospitalisatieverzekeraar te sturen. Deze procedure bleek immers zeer omslachtig, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de apotheker en

  • 15 okt2015

   Een nieuw Actieplan e-Gezondheid 2.0 voor België. Geen toekomst zonder solide basis!

   Gisteren stelde de overheid haar vernieuwde Actieplan e-Gezondheid 2.0 voor waarin ze haar objectieven voor de zorgsector bekendmaakt. APB onderschrijft dit ambitieuze plan maar wil tegelijk de aandacht vestigen op één prangende kwestie: tal van projecten

  Lees meer

Eerstelijnszorg

Telkens als uw apotheker u een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Tenzij u bezwaar maakt, mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid.

Doordat uw apotheker bijhoudt welke geneesmiddelen u gebruikt, kan hij u beter adviseren en kunt u erop vertrouwen dat hij mogelijke problemen met uw medicatie kan voorkomen. Sommige geneesmiddelen gaan immers niet goed samen; ze kunnen elkaars werking tenietdoen of net versterken. Om de info folder te downloaden klik hier .