Onze Departementen

Onze departementen

Gepubliceerd op

​​De diensten van de APB hebben tot doel de apotheker te ondersteunen in alle aspecten van zijn beroepsleven. In het kader van zijn opdrachten moet de dienst Communicatie instaan voor het toegankelijk maken, verspreiden en valoriseren van hun werk ten dienste van de leden van de APB.

De communicatiedienst

De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor de redactie en coördinatie van de publicatie van de verschillende niet-wetenschappelijke informatiemedia van de APB: APBnews, de wekelijkse elektronische newsletter voorbehouden voor de leden van de APB; het Apothekersblad, het maandblad voorbehouden voor de leden van de APB; en de Korte Berichten, het halfmaandelijks tijdschrift voor alle Belgische en Luxemburgse apothekers. De dienst beheert ook de verspreiding van de informatie op de websites APB.be en Apotheek.be.

Een bijkomende opdracht van de dienst Communicatie bestaat erin onze activiteitssector in de media nauwgezet op te volgen en meer bepaald de ontwikkelingen te volgen die een impact kunnen hebben op de belangenverdediging van de apotheker en op de evolutie van het beroep. In samenwerking met de secretarissen-generaal verzekert hij de contacten met de pers, coördineert hij de redactie en verspreiding van communiqués en standpunten van de APB, en houdt hij toezicht op de informatiecampagnes die door de APB worden gevoerd.


  • © Copyright 2023
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer