• Facts and Figures

  Toekomst

  De levensverwachting stijgt dankzij de verbetering van de behandeling, de follow-up en de preventie van chronische ziekten. De bejaarden vertegenwoordigen 20% van de bevolking. De vergrijzing is een belangrijke uitdaging voor de apotheker...

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Kwaliteit

  De apotheker staat ook borg voor de kwaliteit van de afgeleverde geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Om de kwaliteit van de geneesmiddelen te garanderen, kunnen de Belgische apothekers rekenen op de ‘Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek’.

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen?

  U heeft het al begrepen: de eerste speler in dit ophalingssysteem bent u! Door vervallen en ongebruikte geneesmiddelen terug te brengen bij uw apotheker, zorgt u mee voor een beter beheer van het farmaceutisch afval.

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Tot uw dienst

  De laagdrempelige eerstelijnszorg van de apotheker is voor iedereen toegankelijk. Dankzij een doeltreffende wachtdienst is de toegang tot geneesmiddelen permanent verzekerd. Er is altijd een apotheek open in de buurt, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

  Lees meer

 • Facts and Figures

  Uw farmaceutisch dossier

  Telkens als uw apotheker u een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Hij houdt dus een farmaceutisch dossier voor u bij van al die afleveringen.

  Lees meer

Eerstelijnszorg

Telkens als uw apotheker u een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Tenzij u bezwaar maakt, mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid.

Doordat uw apotheker bijhoudt welke geneesmiddelen u gebruikt, kan hij u beter adviseren en kunt u erop vertrouwen dat hij mogelijke problemen met uw medicatie kan voorkomen. Sommige geneesmiddelen gaan immers niet goed samen; ze kunnen elkaars werking tenietdoen of net versterken. Om de info folder te downloaden klik hier .