Nieuws

Onbeschikbare geneesmiddelen: apothekers plooien zich dubbel voor hun patiënten

Gepubliceerd op 11/07/2019

​Onbeschikbare geneesmiddelen zijn een voortdurend en toenemend probleem, zowel in binnen- als buitenland. De media-aandacht van de laatste dagen is zeker niet onterecht: de groeiende onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is nefast voor de gezondheid en levenskwaliteit van de patiënt! De apothekers zetten dagelijks alle middelen in om de gevolgen voor hun patiënten tot een minimum te beperken en oplossingen te voorzien.

Het tekort aan geneesmiddelen was nog nooit zo groot in België: vandaag staat de teller al op 459. Het gaat om zeer diverse medicatie, die vaak door grote groepen patiënten gebruikt worden: bloedverdunners, middelen tegen botontkalking, bepaalde antibiotica… De onbeschikbaarheid van die geneesmiddelen duurt soms slechts enkele dagen, maar in sommige gevallen gaat het over weken en maanden. Sommige geneesmiddelen worden zelfs volledig uit de markt gehaald. Voor de patiënt leiden die tekorten ertoe dat behandelingen soms worden onderbroken, of vervangen door alternatieven die minder effectief zijn dan de voorgeschreven behandeling, of nog, niet de voorkeur genieten.

Onze overheid tracht oplossingen uit te werken voor de bevoorrading van de Belgische markt, maar die initiatieven zijn de facto nog onvoldoende. Het probleem van onbeschikbare geneesmiddelen kent internationale oorzaken, en zal dus enkel door een Europese aanpak doeltreffend verholpen kunnen worden.

Tijd voor zorg
De Belgische apotheker doet er ondertussen alles aan om concrete oplossingen te voorzien voor zijn patiënten. In het belang van zijn patiënt gaat hij op zoek om het geneesmiddel op de een of andere manier nog te verkrijgen op de Belgische markt; bij collega-apothekers, de groothandelaars, de geneesmiddelenfabrikant… Indien dat niets oplevert, onderzoekt hij alternatieven (magistrale bereiding, invoer uit het buitenland, wijziging van molecule, …), die afgestemd moeten worden op de gezondheidstoestand van de patiënt en besproken worden met de behandelende arts. Wekelijks wordt zo kostbare tijd geïnvesteerd in een logistieke en administratieve rompslomp, die de apotheker eigenlijk aan farmaceutische zorg, advies en de begeleiding van patiënten wenst te besteden.

APB blijft er bij de bevoegde instanties op aandringen om nationaal en internationaal samen te werken en concrete oplossingen uit te werken, in het belang van onze patiënten.

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer