Nieuws

Apotheken zijn geen supermarkten en supermarkten zijn geen apotheken

Gepubliceerd op 19/07/2018

​Sinds decennia leveren apothekers medische hulpmiddelen af en geven ze patiënten hierbij gepast advies. De plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om supermarkten en andere winkels toe te laten deze medische hulpmiddelen vrij te verkopen zonder enige vorm van advies, zal daar niks aan veranderen maar roept wel fundamentele vragen op! Patiënten hebben recht op advies en begeleiding bij de aflevering van medische hulpmiddelen en de apotheker is en blijft hiervoor de geschikte persoon. En die patiënten zullen nog steeds op hun vertrouwde apotheker een beroep kunnen doen.

De apotheeksector wordt net zoals vele andere sectoren onderworpen aan een liberaliseringsgolf die door heel Europa trekt. De prioriteit van onze sector is steeds de veiligheid en gezondheid van patiënten garanderen, ook binnen die context. De apotheker waakt daar dagelijks over.

Bij de huidige maatregel die de deregularisering aankondigt van medische hulpmiddelen (steriel en "drug-alike") - producten die tot op vandaag enkel in de apotheek te verkrijgen waren - hebben we dan ook enkele bedenkingen:

  • Wordt er werkelijk rekening gehouden met het belang van de patiënt? Moet er niet geopteerd worden voor een systeem met verschillende categorieën van medische hulpmiddelen, ingedeeld naargelang hun potentiële risico's voor de gezondheid van patiënten?
  • Het nieuwe systeem moet de kwaliteit, traceerbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid voor patiënten garanderen. Zal dat systeem alle waarborgen bevatten om de bevolking dat te verzekeren?
  • Bepaalde medische hulpmiddelen, de zogenaamde "drug-alike" producten, lijken heel sterk op geneesmiddelen (hoewel ze dat niet zijn) en vereisen, naar onze mening, een gepaste begeleiding. De vraag naar een product is een scharniermoment om een klacht te analyseren en eventueel door te verwijzen naar gepaste medische zorg indien nodig. Wat zal dat worden?

 

De aflevering in de apotheek van dergelijke producten garandeert die gepaste begeleiding. De apotheker zal steeds nagaan of het gevraagde product geschikt is en of de onderliggende symptomen niet een signaal zijn van een ernstige aandoening.

Een coherent beleid is noodzakelijk. Amper een jaar geleden werd een meerjarenkader gecreëerd voor de patiënt met de officina-apothekers om de begeleiding in de apotheek te versterken en nieuwe dienstverlening te realiseren, zoals die van de huisapotheker: hét voorbeeld van een gepersonaliseerde opvolging in de apotheek. Vandaag wordt echter gewerkt aan de deregularisering van medische hulpmiddelen, zoals de "drug-alikes", en blijft het afwachten of er voldoende veiligheid wordt ingebouwd voor patiënten. Dat roept vragen op over de coherentie.

De officina-apothekers zullen blijven garanderen dat iedere persoon die in de apotheek komt de nodige begeleiding krijgt en het product dat afgeleverd wordt, geschikt is voor die patiënt.


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer