Nieuws

Alle geneesmiddelen houden risico’s in als ze niet goed gebruikt worden. Goed advies is dan ook cruciaal.

APB is tevreden dat Test-Aankoop 85% van de geneesmiddelen positief en veilig beoordeelt. Wat de overige 15% - en zelfs de volle 100% van de geneesmiddelen – betreft, kunnen we zeker bevestigen dat de deskundige raad en begeleiding van een gezondheidsprofessional, arts of apotheker, vereist is om een geneesmiddel te gebruiken en de patiënt te begeleiden om een veilig gebruik te garanderen. Dit betekent dat deze geneesmiddelen, bij een juiste indicatie en met de juiste dosering en/ of een correcte toepassing, veilig en zinvol gebruikt kunnen worden.

De veiligheid van geneesmiddelen wordt goed bewaakt in België. Voordat ze in de handel komen, worden de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van alle geneesmiddelen geëvalueerd op basis van een grondige analyse door onafhankelijke wetenschappelijke experten van bevoegde commissies die zich hiervoor baseren op de Europese normen. Eens ze op de markt zijn, wordt elk geneesmiddel zeer streng opgevolgd. Het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG organiseert een strikt farmacovigilantiesysteem waardoor de bijwerkingen en de evolutie van de verhouding baten-risico's gedurende de hele levenscyclus van een geneesmiddel strikt worden opgevolgd, in samenwerking met de gezondheidsprofessionals

Bovendien is de balans baten-risico's van eenzelfde geneesmiddel niet identiek voor alle patiënten. Door veralgemeningen zoals die van Test-Aankoop gaat men voorbij aan de positieve effecten van specifieke geneesmiddelen bij specifieke patiënten.

ABP blijft de stelling verdedigen dat geneesmiddelen geen snoepjes zijn, maar verdedigt het brede aanbod van geneesmiddelen, die hun veiligheid en doeltreffendheid bewezen hebben bij een correct gebruik met deskundig advies.

 

Zie ook

 • Eerste ‘Werelddag voor patiëntveiligheid’

  Vandaag vindt de eerste ‘Werelddag voor patiëntveiligheid’ plaats, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de WGO is patiëntveiligheid een wereldwijde gezondheidsprioriteit. In het kader van de Werelddag worden tal van initiatieven...

  Lees meer

 • Onbeschikbare geneesmiddelen: apothekers plooien zich dubbel voor hun patiënten

  De groeiende onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is nefast voor de gezondheid en levenskwaliteit van de patiënt! De apothekers zetten dagelijks alle middelen in om de gevolgen voor hun patiënten tot een minimum te beperken en oplossingen te voorzien.

  Lees meer

 • Zomerhelden

  Op deze Wereld Bloeddonordag zet APB de campagne van Rode Kruis-Vlaanderen in de kijker.

  Lees meer