Nieuws

De toekomst van antibiotica hangt af van ons allemaal

Gepubliceerd op 18/11/2019

​Deze Europese Antibioticadag luidt het begin van de Wereld Antibiotica Bewustzijnsweek in. De ganse week wordt de strijd tegen antiobioticaresistentie in de kijker gezet, om iedereen bewust te maken van de gevaarlijke gevolgen die ons staan te wachten als we de trend niet keren. Gelukkig kan ieder van ons een verschil maken, mits enkele kleine voorzorgsmaatregelen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) focust deze week op hoe de toekomst van antibiotica van ons allemaal afhangt: hoe meer we infecties voorkomen, en het (verkeerd) gebruik van antibiotica beperken, hoe beter! Enkele voorbeelden van simpele maatregelen die iedereen kan nemen om antibioticaresistentie tegen te gaan:

  • een goede hand- en voedselhygiëne
  • zich correct laten vaccineren
  • veilig vrijen

In de apotheek

Ook wanneer een antibioticakuur wél is aangewezen, zijn enkele voorzorgen noodzakelijk. Op apotheek.be geven we alvast enkele vuistregels voor een goed gebruik. De apotheker informeert en begeleidt zijn patiënten ook bij een antibioticakuur. Hij kan bv. meer vertellen over de duur van de behandeling, en op welk moment de antibiotica best worden ingenomen. Restjes antibiotica worden best niet thuis bewaard, maar kunnen ook bij de apotheker worden teruggebracht!

Meer informatie: www.apotheek.be

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer