Nieuws

Een nieuwe + voor uw gezondheid

Gepubliceerd op 25/02/2014

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier

De apothekers investeren verder in de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten

Als u een geneesmiddel of gezondheidsproduct bij uw apotheker afhaalt, dan levert hij dat met de glimlach af. Desgevallend na u enkele vragen te hebben gesteld die noodzakelijk zijn om een goed gebruik van het product te waarborgen. U zou ervan versteld staan wat er allemaal achter die glimlach schuilgaat... Voor, tijdens en na
de aflevering voert uw apotheker inderdaad een reeks handelingen uit die het hem mogelijk maken u een kwaliteitsvol, veilig en gepast product mee te geven, evenals de raadgevingen die u zullen helpen om uw medicatie op een correcte wijze te nemen, in alle veiligheid. Deze handelingen, die voor u min of meer onzichtbaar blijven, zijn grotendeels gesteund op een onmisbaar hulpmiddel bij het nemen van beslissingen:
het farmaceutisch dossier.

Sammenvatting: (download hier het volledig persdossier)


Het farmaceutisch dossier: de gezondheid van de patiënt voor alles...

Elke keer dat de apotheker een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om de gegevens van deze aflevering in zijn computer op te slaan. In het belang van de gezondheid van de patiënt mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren, zoals de afleveringen van voorschriftvrije geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (bv. de voedingssupplementen), de chronische ziekte(n) van de patiënt (diabetes bv.) evenals eventuele allergieën of intoleranties (aan lactose, gluten, enz.) die kunnen interfereren met de inname van geneesmiddelen. De patiënt kan zich verzetten tegen de registratie van deze bijkomende gegevens en dit meedelen aan zijn apotheker.

Enkele voorbeelden:

Maurice (83) heeft vaak last van spierpijn. Een buurman heeft hem 'een goede ontstekingsremmer' aanbevolen. Door het farmaceutisch dossier te raadplegen, weet zijn apotheker dat Maurice bloedverdunnende medicatie neemt. Die mag echter nooit gecombineerd worden met ontstekingsremmers. Zeker bij oudere mensen houdt dergelijke combinatie ernstige risico's in.

Melanie (62 jaar) komt van bij de reumatoloog met een voorschrift voor een geneesmiddel. Ze is er 100% zeker van dat ze dit geneesmiddel nog niet inneemt! Omdat het bijna sluitingstijd is, gaat ze binnen in de eerste apotheek die ze aantreft. Doordat de apotheker haar medicatiegegevens kan raadplegen, stelt hij meteen vast dat Melanie zich vergist: ze neemt het voorgeschreven geneesmiddel al, maar dan onder een andere naam. Een dubbele inname had een ongeval kunnen veroorzaken...

Een nieuwe dienstverlening voor meer veiligheid...

Voortaan kan een deel van de medicatiegegevens die in het farmaceutisch dossier zijn opgenomen, worden geraadpleegd door elke apotheker tot wie een patiënt* zich wendt.

Hoe verloopt deze raadpleging concreet? Het farmaceutisch dossier van de patiënt als dusdanig blijft in de apotheek. Alleen de meest pertinente informatie over de afgeleverde geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (de benaming, de posologie en de afleveringsdatum) wordt op beveiligde en versleutelde wijze doorgestuurd naar de centrale databank van het GFD. Via deze centrale databank, die enkel voor apothekers toegankelijk is, kunnen de gegevens van een patiënt geraadpleegd worden in álle apotheken waar hij/zij zich aanmeldt.

Om meer te weten download hier het volledig dossier  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer