Nieuws

Externe audit voor optimale patiëntenzorg in de apotheek

Gepubliceerd op 20/09/2023

​​***** Download het persbericht​ in PDF *****

Vanaf 29 september moeten apothekers om de vier jaar een externe audit van hun apotheek laten afnemen. De audit is geen controle of inspectie maar omvat een interactieve evaluatie waarbij de auditeur de apotheek doorlicht en suggesties en aanbevelingen aanreikt. Doel is om alle facetten van de organisatie en de dienstverlening in de apotheek te optimaliseren. Het nationale auditproject is ontwikkeld door APB en de lokale apothekersverenigingen in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en maakt deel uit van de kwaliteitsopdracht die het FAGG invoert en waarbij de betrokken sectoren verantwoordelijkheid nemen voor autocontrole. 

De externe audit, die de apotheker zelf financiert, is een waardevolle investering om zijn apotheek met de frisse en objectieve kijk van een collega-apotheker kritisch te laten doorlichten," zegt APB-voorzitter Koen Straetmans. “De patiënt stelt het op prijs dat we streven naar continue verbetering van de farmaceutische zorg. Als beroepsgroep spelen we een essentiële rol in de gezondheidszorg. We doen het al voortreffelijk als sector, maar we willen het nog beter doen."

Naar een autocontrole

De invoering van de externe audit valt binnen de hervorming van het inspectiebeleid van het FAGG. Het FAGG wil dat de sector ook zelf verantwoordelijkheid opneemt door de principes van autocontrole toe te passen. De externe audit in de apotheek is sinds de wetshervorming van 30 mei 2022 ingevoerd en het koninklijk besluit van 20 juli 2023 bepaalt ook de periodiciteit en de modaliteiten van de externe audit. Het is nu wettelijk verplicht om elke 4 jaar (in de eerste ronde 5 jaar) een externe audit uit te voeren in de Belgische apotheken. In tegenstelling tot de inspecties van het FAGG is de audit geen controlemiddel en volgen er geen sancties bij eventuele tekortkomingen.

20 prioritaire punten

De audit wordt afgenomen door een externe en onafhankelijke auditeur die zelf apotheker van opleiding is, over de nodige praktijkervaring beschikt en een specifieke vorming heeft gevolgd om als auditeur op te treden. De apotheker moet zelf een afspraak maken voor de externe audit met een gekwalificeerde auditeur. Momenteel zijn er in ons land al 28 Nederlandstalige en 24 Franstalige apothekers opgeleid. Tijdens de externe audit, die ongeveer 4 uur duurt, overlopen de auditeur en de apotheker 20 prioritaire punten die samen de minimumnorm vormen om kwaliteitsvol werken in de apotheek te garanderen. Drie thema's staan hierbij centraal: logistiek in de apotheek, (voortgezette) farmaceutische zorg en interne en externe communicatie.

Met de audit brengt men de werking van de apotheek in kaart en kan de auditeur opbouwende feedback en advies geven om het kwaliteitssysteem te verbeteren en/of te versterken. Waar nodig reikt de auditeur constructieve actiepunten aan in het auditrapport. Aan de hand van deze tips en adviezen stelt de apotheker in samenspraak met het apotheekteam en onder begeleiding van de auditeur een actieplan op.

De definitieve actiepunten worden ook opgeslagen in het kwaliteitshandboek van de apotheek. Daarna is het aan de apotheker en zijn team om het actieplan uit te voeren en na een zelfopgelegde termijn te evalueren. De resultaten van de audit en de gesprekken tussen apotheker en auditeur zijn vertrouwelijk en worden niet gedeeld met het FAGG, APB of de lokale apothekersvereniging.

Streven naar de beste zorg

Zorg zit in het DNA van de apotheker en een sterke focus op kwaliteit is daarbij uiterst belangrijk. Ons beroep verandert en evolueert intens. De apotheekaudit is een waardevol moment om stil te staan bij de werking, strategie en toekomstplannen van de apotheek. Binnen de sector beschouwen we het als een gelegenheid om onze dienstverlening aan de patiënt verder te optimaliseren. Zelfs in het geval van renovaties of herinrichting van de apotheek kan de externe audit helpen om keuzes te maken die ten goede komen aan de patiënt," zegt Koen Straetmans.

Door de coronacrisis hebben de apothekers de voorbije twee jaar aanzienlijk meer waardering en erkenning gekregen van zowel het brede publiek als van de beleidsmakers. Het is uiterst belangrijk dat we op dit positieve elan verder gaan en onze onmisbare rol in de eerstelijnszorg voortdurend blijven versterken en verfijnen. Met de externe audit laten we zien dat we elke dag streven naar de beste zorg voor de patiënt," besluit de APB-voorzitter.

Meer info?

Contacteer Luc De Seranno, Nederlandstalig woordvoerder van APB
(0477.38.23.37 – Luc.DeSeranno@apb.be).​


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer